Ny opdateret vejledning om EUTR

EUTR opdateringKommissionen har nu opdateret vejledningen til EU´s Tømmerforordning. Opdateringen sker i samarbejde med medlemslandenes kompetente myndigheder for at hjælpe virksomhederne og sikre en ensartet implementering af reglerne over hele EU.

Opdateringen omfatter afsnittene om:

  1. Opdateret afsnit 4 om officielle dokumenter, der understreger behovet for at vurdere dokumenterne som helhed og verifikation af informationerne.
  2. Nyt afsnit 10 om produkter omfattet af FLEGT og CITES certifikater.
  3. Nyt Afsnit 11 ved anvendelse af agenter.
  4. Nyt afsnit 12 om Overvågningsorganer specielt om kommunikation med myndigheder, interessekonflikter, anvendelse af Due Diligence-certifikater og tilsyn.

Den opdaterede vejledning kan downloades her:

Opdateringen foreligger på alle EU-sprog og kan downloades som en samlet pakke her.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.