CITES/Washingtonkonventionen

EU’s tømmerforordning, EUTR, betragter CITES-træ som lovligt. Træ og træprodukter der bærer en CITES licens kan derfor frit markedsføres i EU uden at gennemføre yderligere Due Diligence.

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) er en international konvention til kontrol af handlen med vilde dyr og planter.

CITES kaldes også Washingtonkonventionen. Konventionen blev vedtaget i Washington den 2. marts 1973.

Kontrollen sker gennem overvågning og regulering af den internationale handel. Målet er kun at tillade en bæredygtig handel – dvs. at man ikke fjerner mere fra bestandene af vilde dyr og planter, end bestandene kan bære.

I praksis betyder det, at det kræver særlige tilladelser at handle med visse dyr og planter. I visse tilfælde er handel helt forbudt.

CITES’ lister

Reglerne for handel er forskellige, alt efter hvor truede de enkelte arter er. CITES opdeler arterne i tre lister:

  • Liste I omfatter arter som er stærkt truede af handel. Handel er forbudt medmindre formålet er ikke-kommercielt.
  • Liste II omfatter arter som er i fare for at blive truet af handel. Handel er tilladt, hvis den foregår på en kontrolleret måde.
  • Liste III omfatter arter som lokalt er truede af handel. Handel er tilladt, hvis den foregår på en kontrolleret måde.

Søg efter beskyttede træarter

Ibenholt er beskyttet af CITES
© OboeCrack/Wikipedia

Tusindvis af plantearter er beskyttet i henhold til CITES. Kun et mindre antal af disse er træer, hvoraf en endnu mindre del anvendes som tømmer. CITES ændrer løbende listerne og nye arter kan føjes til eller ændre status.

Via CITES hjemmeside kan man søge blandt de mange arter og se om den trævare du vil handle med er beskyttet af CITES.

Søgningen foregår på CITES Species+

CITES-tilladelser

Hvert land, der har tilsluttet sig CITES, forpligter sig til at tage passende forholdsregler til at gennemføre og håndhæve konventionens bestemmelser. I Danmark er det Miljøstyrelsen der administrerer CITES-ordningen.

Tilladelse til kommercielle transaktioner af CITES-arter inden for EU, samt import/(re)eksport ind i/ud af EU, kan opnås ved kontakt til Miljøstyrelsen.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.