Lovstof

Se også EU-kommissionens fortolkningsnoter der præciserer centrale begreber i EUTR.

Den danske tømmerlov

For danske skovejere

Relateret lovgivning

Der findes regler for offentligt indkøb af træ, udmøntet i et cirkulære for statens indkøb samt en vejledning for alle offentlige institutioner:

Lovtekst på andre sprog

EU’s lovtekster på andre sprog:

Se også fortolkningsnoterne på engelsk

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.