Hvilket ansvar har du for at overholde EU’s Tømmerforordning?

Har du modtaget et brev fra Miljøstyrelsen vedrørende EU’s Tømmerforordning? – Hvis ja, så er du havnet det helt rigtige sted. Hvis ikke, er du velkommen til at læse videre alligevel.

Hvert år fører Miljøstyrelsen tilsyn med virksomheder, der importerer træ og træprodukter. Hvis ikke virksomhederne har etableret en due diligence-ordning til at undgå ulovligt fældet træ, er der tale om et ulovligt forhold, som kan resultere i politianmeldelse. Du kan læse mere om sanktionerne her.

Importerer eller forhandler du træ eller træprodukter? – Så hjælper denne hjemmeside dig med at få styr på dit ansvar.

EU’s tømmerforordning, også kendt som EUTR (EU Timber Regulation), trådte i kraft d. 3. marts 2013. Siden den dato skal alle virksomheder, der importerer træ eller træprodukter til EU, have etableret en såkaldt due diligence-ordning.

Hvis din virksomhed kommer til at importere træprodukter, som stammer fra ulovligt fældet træ, er der risiko for, at I samtidig støtter korruption i de pågældende lande. Derudover har ulovlig tømmerhugst store konsekvenser mange steder i verden, herunder ødelæggelse af økosystemer, tab af værdifuld naturarv, øget CO2-udledning, tilsidesættelse af lokale og skov-afhængige folks rettigheder mv.

Kernen i due diligence-begrebet er, at virksomhederne skal foretage en risikovurdering og risikominimering for at forhindre import af ulovligt fældet træ i deres produkter. Hvis du er i tvivl om, hvilket ansvar din virksomhed har i henhold til EUTR, anbefaler vi, at du tager afklaringstesten.

Print Friendly, PDF & Email