Påpasselighedsordning – ‘Due diligence’

EU’s tømmerforordning, EUTR, indeholder ikke krav om at træets legalitet skal være bevist. EUTR specificerer dog elementer i en påpasselighedsordning (due diligence-ordning) som virksomhederne skal etablere. Ordningen skal minimere risikoen for at handel med illegalt træ.

Virksomheder kan etablere deres egen due diligence-ordning eller de kan anvende en ordning udviklet af et ’Overvågningsorgan’, som i EUTR kaldes en såkaldt Monitoring Organisation (MO).
Se listen over anerkendte overvågningsorganer på EU-kommissionens website.

Information om træet

Due diligence-ordningen skal sikre at virksomheden har adgang til helt specifik information om træprodukterne, herunder hugstland, træart, mængde eller vægt, oplysninger om hvem varerne er købt af, samt information der viser, at lovgivningen i hugstlandet er efterlevet.

Risikoanalyse og risikominimering

En due diligence-ordning skal også indeholde en risikoanalyse, der sætter virksomhederne i stand til at bedømme om træet er fældet i overensstemmelse med lovgivningen i hugstlandet.

Undtagen hvor risikoen kan siges at være ubetydelig, er virksomhederne forpligtet til at iværksætte risikominimerende foranstaltninger. Sådanne foranstaltninger kan spænde fra at kræve yderligere dokumentation for lovlighed fra leverandøren over tredjeparts verifikation til at udskifte leverandøren.

Kun virksomheder der bringer træet på markedet for første gang

Kravet om due diligence gælder kun for virksomheder der bringer træ og træprodukter på markedet for første gang, fx importører eller skovejere. For produkter der allerede er i omsætning kræves sporbarhed.

Opretholdelse og evaluering

Virksomhederne er pligtige til at opretholde og regelmæssigt evaluere deres due diligence-ordning. Det gælder dog ikke i tilfælde hvor virksomhederne anvender en due diligence-ordning udarbejdet af et overvågningsorgan. I disse tilfælde er det Overvågningsorganets pligt at opretholde og evaluere den due diligence-ordning som brugerne tilbydes.

Hvordan påvirkes din virksomhed?

Er du i tvivl om hvilke krav EUTR pålægger din virksomhed, så prøv vores afklaringstest. Testen giver svar på hvordan du bliver påvirket og hvad du skal gøre.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.