Hvad er min virksomheds ansvar i henhold til EUTR?

Svar på spørgsmålene i afklaringstesten [Start], og bliv informeret om det ansvar, din virksomhed har i henhold til EUTR

På baggrund af disse spørgsmål skal din virksomhed vurdere, om I har procedurer og foranstaltninger (en såkaldt due diligence-ordning) til risikovurdering og risikominimering af træprodukternes forsyningskæde.

Testen er en vejledning til hurtigt at orientere sig i EUTR, men husk:
Det er altid dit ansvar at holde dig opdateret i reglerne og vejledningen til EUTR.

Start

Due diligence-ordning: Systematisk og dokumenteret håndtering af risikoen for ulovligt fældet træ i forsyningskæden.

De tre nøgleelementer i “due diligence” er:

  1. Information: Virksomheden skal have adgang til oplysninger om træ og træprodukter, høstland, art, mængde, leverandørens detaljer og oplysninger om overholdelse af national lovgivning.
  2. Risikovurdering: Virksomheden skal vurdere risikoen for ulovligt træ i sin forsyningskæde baseret på ovenstående oplysninger og under hensyntagen til kriterierne i forordningen.
  3. Risikobegrænsning: Når vurderingen viser, at der er risiko for ulovligt tømmer i forsyningskæden, kan risikoen mindskes ved at kræve yderligere oplysninger og verifikation fra leverandøren, herunder ved udskiftning af leverandør.

Ubetydelig risiko foreligger, når der efter en fuld vurdering af såvel produktspecifikke som generelle oplysninger ikke kan fastslås nogen årsag til bekymring.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.