Informationsmøde om EUTR og offentligt indkøb af træ – 2. og 4. december 2014

EU’s regler for træhandel – og nye danske regler for offentligt indkøb af træ


Arrangementet er afholdt. Læs følgende artikler om informationsmøderne:


Naturstyrelsen inviterer hermed til informations- og dialogmøde om EU´s tømmerforordning og Miljøministeriets nye cirkulære og vejledning om offentligt indkøb af bæredygtigt træ.

infomoede EUTR 2014 Naturstyrelsen

EU’s tømmerforordning, EUTR, til bekæmpelse af ulovligt fældet træ har nu haft virkning i mere end 1½ år. Naturstyrelsen vil gerne i samarbejde med FSC, PEFC, NEPCon og Dansk Træforening orientere om de indhøstede erfaringer og konstaterede udfordringer.

Det nye cirkulære og den nye vejledning om sikring af bæredygtigt træ i det offentlige trådte i kraft den 1. juli 2014. Cirkulæret forpligter staten til at sikre sig bæredygtigt træ til byggeri, møbler og papir.

Det indfases for forskellige produkttyper i perioden 1. januar 2015 til 1. januar 2016.

Vejledningen anviser, hvordan det kan gøres i praksis, og kan bruges af alle offentlige indkøbere og byggeansvarlige. Der vil blive orienteret om de praktiske konsekvenser for indkøbere og leverandører. Se de nye regler på her.

infomoede EUTR 2014 Dansk Traeforening FSC PEFC NEPCon

ÅRHUS
TIRSDAG DEN 2. DECEMBER 2014
kl. 13:00 – 16:00
Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C
(Benyt indgang 3 A eller 3 H)

KØBENHAVN
TORSDAG DEN 4. DECEMBER 2014
Kl. 14:00 – 17:00
Naturstyrelsen
Haraldsgade 53, 2100 København Ø

PROGRAM

SESSION 1

Århus kl. 13.00-14.20
København kl. 14.00-15.20

 • Velkomst
 • Naturstyrelsens erfaringer med implementering og kontrol af EUTR
 • Udfordringer for erhvervet – erfaringer med EUTR fra virksomheder
 • Naturstyrelsens planer for tilsyn 2015

Pause

SESSION 2

Århus kl. 14.40-16.00
København kl. 15.40-17.00

 • Nyt cirkulære og ny vejledning om sikring
  af bæredygtigt træ i det offentlige
 • Certificeringsordningernes erfaringer
  og mulige rolle ift. EUTR og danske
  regler for offentligt indkøb og bygger
 • Diskussion
 • Afslutning

TILMELDING

Tilmelding med angivelse af dato/sted du ønsker at deltage sker efter ”først til mølle”- princippet til e-post: tilmelding@eutr.dk senest den 27. november 2014. Deltagelse er gratis.

Download program til print: EU’s regler for træhandel – og nye danske regler for offentligt indkøb af træ

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

 • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.