Velbesøgte møder om EUTR og offentligt træindkøb

Der var flot fremmøde da Naturstyrelsen i samarbejde med FSC, PEFC, NEPCon og Dansk Træforening den 2. og 4. december 2014 afholdt informationsmøder om EU’s Tømmerforordning (EUTR: EU Timber Regulation) og de nye regler for offentligt indkøb af bæredygtigt træ.

EUTR_Informationsmoede_dec_2014

Velbesøgte informationsmøder om EUTR og offentligt bæredygtigt træindkøb

Omkring 100 deltagere havde fundet vej til de to arrangementer, hvor Naturstyrelsen og parter fra træbranchen fortalte om erfaringer og udfordringer med EUTR, regelsættet der skal bekæmpe ulovligt fældet træ, og som nu har haft virkning i 1½ år.

Implementering og kontrol

Naturstyrelsen redegjorde for erfaringerne fra de første tilsyn hos træimporterende virksomheder, hvor der ud af de 19 gennemførte tilsyn var blevet givet 3 påbud om forbedret Due Diligence (DD) og 1 indskærpelse. I de øvrige 15 virksomheder havde Naturstyrelsen ikke fundet anledning til anmærkninger. De 19 virksomheder repræsenterer tilsammen 25-30 % af importværdien af EUTR relaterede træprodukter.

infomoede EUTR 2014 Naturstyrelsen

Naturstyrelsen fandt det positivt at mange virksomheder havde været i stand til at fremlægge detaljerede dokumenter og oplysninger om de EUTR-omfattede produkters oprindelse.

Naturstyrelsen fremhævede at dokumenter ikke i sig selv beviser lovlighed, og at dokumenternes gyldighed også må verificeres og holdes op mod andre informationer om f.eks. landets korruptionsniveau. Risikovurdering bør hvile på flere forskellige informationskilder, som til sammen giver tilstrækkelig information til en konkret virksomheds beslutningsproces. Dokumentindsamling er således ikke målet i sig selv, men ofte et nødvendigt middel til at foretage en kvalificeret og korrekt risikovurdering og risikominimering.

infomoede EUTR 2014 Dansk Traeforening FSC PEFC NEPCon

Planer for nye tilsyn

Naturstyrelsen orienterede om planerne for tilsyn i 2015. Udvælgelse af virksomheder vil være baseret på risiko, hvor der f.eks. tages højde for volumen, oprindelsesland og evt. afvigelser og erfaringer fra tidligere tilsyn. Det overvejes også at gennemføre kontrolkampagner med fokus på udvalgte områder. Naturstyrelsen vil også til næste år arbejde for at styrke samarbejdet omkring de nordiske tilsyn.

EUTR i praksis

Virksomheden Nordisk Pladeimport beskrev hvordan man havde grebet EUTR an i praksis og delte af sine erfaringer med at kortlægge leverandørkæder, indhente information, risikovurdere og risikominimere for at efterleve EUTR.

Udfordringer for erhvervet

Dansk Træforening fortalte derefter om erhvervets erfaringer og udfordringer. Foreningen fremhævede bl.a. at forordningen er kendetegnet ved en stor fleksibilitet, som både er en styrke og en svaghed. Forordningen giver en vis metodefrihed til at implementere en virksomhedstilpasset DD, men omvendt er der ingen facitliste, som fortæller hvornår en virksomhed har udført tilstrækkelig ’påpasselighed’ (DD). Dansk Træforening oplyste at flere af de kontrollerede virksomheder har udtrykt glæde ved tilsynene hvor man har fået sine procedurer efterset.

Hjælp til risikovurdering

Certificeringsfirmaet NEPCon fortalte om sit globale arbejde med lovlighedsverifikation og certificering, og herunder bl.a. om udfordringen med risikovurdering af eksportørlande og om værktøjet Global Forest Registry, som hjælper importører med at skaffe information om tømmer der handles i forskellige producentlande.

Nye regler for offentligt indkøb af bæredygtigt træ

Naturstyrelsen fortalte også om de nye regler og den nye vejledning for offentligt indkøb af bæredygtigt træ.

Cirkulæret gælder for statens indkøb af træ, som skal være dokumenterbart bæredygtigt. Kravet omfatter træ til byggeri, møbler, papir m.m. Det finder dog ikke anvendelse ved indkøb af træ til energifremstilling. Kravet indfases gradvist for de forskellige træprodukter i 2015 og 2016.

Vejledningen kan bruges af alle offentlige indkøbere, som et værktøj til sikring af bæredygtigt træ i træprodukter. Ikke kun til statslige institutioner, men også kommuner, regioner og andre offentlige institutioner, der ikke er forpligtiget af cirkulæret. Den kan anvendes for alle typer træbaserede produkter uanset træets slutanvendelse, og i vejledningen findes en lang række gode råd og tekstforslag til både udbudsmateriale og kontrakter.

Certificering som værktøj

FSC Danmark og PEFC Danmark fortalte hver især om hvordan de to certificeringsordninger kan hjælpe med at efterleve kravene i EUTR, men også om hvordan de to ordninger anses som garant for bæredygtigt træ, som det kræves i de nye regler for offentligt indkøb af bæredygtigt træ. Begge certificeringsordninger er anerkendt af Naturstyrelsen som garanter for opfyldelse af cirkulærets krav om bæredygtigt træ.

Præsentationer fra de to informationsmøder

Præsentationerne fra de to informationsmøder kan findes her: Præsentationer fra informationsmøder.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.