Træhandel politianmeldt

For første gang har Naturstyrelsen meldt en virksomhed for ikke at sikre sig, at importeret træ er lovligt fældet.

Traehandler politianmeldt

Naturstyrelsen har politianmeldt en virksomhed for brud på reglerne i EU’s tømmerforordning. Det er første gang, at en dansk virksomhed politianmeldes efter disse bestemmelser, der skal beskytte verdens skove mod skovrydninger og ødelæggelse af biodiversiteten.

Virksomheden har ifølge Naturstyrelsen brudt tømmerforordningens såkaldte EUTR-regler, der skal forhindre ulovlig skovhugst. Reglerne kræver, at virksomheder, der importerer træ fra lande udenfor EU, ved hjælp af en påpasselighedsordning (due diligence), systematisk vurderer og minimerer risikoen for, at det importerede træ er ulovligt fældet.

Naturstyrelsen konstaterede i august 2015 på et varslet tilsyn, at virksomheden ikke kendte EUTR-reglerne og dermed heller ikke havde et system til at minimere risikoen for import af ulovligt fældet træ. Naturstyrelsen udstedte i oktober 2015 et påbud til virksomheden om at efterleve tømmerforordningen.

Politianmeldelsen kommer efter, at Naturstyrelsen på et nyt kontrolbesøg i januar 2016 fortsat fandt, at virksomheden stadig ikke arbejder systematisk med at beskytte sig mod ulovligt fældet træ.

Naturstyrelsen vurderer Indien og Indonesien, som virksomheden har importeret træprodukterne fra, som såkaldte højrisikolande. Virksomheder, der køber træ fra disse lande bør udvise ekstra agtpågivenhed.

Straframmen for brud på EUTR’s regler er ifølge den danske lovgivning bøde og fængsel i op til et år. EUTR-reglerne om handel med træ trådte i kraft for tre år siden.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.