Status på prøvetagning og EUTR-tilsyn

Naturstyrelsen informerer om erfaringer med prøvetagning. Se også status på import af varer til Danmark og hvor mange tilsyn Naturstyrelsen har udført.

Naturstyrelsen afholdt den 25. november 2015 et informationsmøde om ”Prøvetagningsprojekt EUTR 2015”. Mødet startede med en kort orientering om status for EUTR i Danmark, hvor mange lande der importeres fra, hvilke produkter, og hvor mange tilsyn Naturstyrelsen har gennemført.

Derefter fortsatte mødet med en gennemgang af resultater og erfaringer med prøvetagning og analyser af træprodukter, til brug for både virksomheder og Naturstyrelsen ved efterlevelse af EU’s tømmerforordning.

Kuffert med træprøver taget i forbindelse med EUTR-kontrolbesøg. Foto: Naturstyrelsen

Afslutningsvis gav de kompetente myndigheder i England en præsentation af deres erfaringer med prøvetagning.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.