Status for implementering af EUTR i EU’s 28 medlemslande

Oversigt over medlemslandenes implementering af EUTR

EU-Kommissionen har opdateret sin oversigt over medlemslandenes implementering af EUTR i forhold til om landene opfylder de 3 nøgleforpligtelser de pålægges af EUTR:

  • Udpegning af kompetent myndighed (artikel 7)
  • Indførelse af sanktioner (artikel 19)
  • Tilsyn med berørte virksomheder (artikel 10)

Af EUs 28 medlemslande lever 25 lande nu op til samtlige forpligtelser, herunder Danmark.

De øvrige 3 lande lever endnu ikke op til samtlige forpligtelser, men de er dog alle på vej igennem processen:

  • 1 land er ikke i mål med at udpege en kompetent myndighed.
  • 1 land har fortsat ikke implementeret nationale regler om sanktioner fuldt ud.
  • 1 land er endnu ikke parat til at gennemføre kontrol af virksomheder og overvågningsorganer.

Status for implementering af EUTROversigten redegør ikke for en vurdering af hvorvidt de af medlemslandene indførte sanktioner er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og har afskrækkende virkning, som det kræves i forordningen.

Senest opdateret 05-08-2016

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.