Hvad kan en virksomhed bruge certificeringsordninger som fx FSC og PEFC til i forhold til ‘due diligence’-kravene?

Certificeret træ har ikke samme status som CITES træ eller FLEGT træ og opfylder heller ikke per automatik due diligence-kravet.

EU-Kommissionen anerkender, at certificering eller andre ordninger, der er kontrolleret af en ekstern part, og som omfatter kontrol med overholdelse af gældende lovgivning, kan anvendes i risikovurderingen.

EU-Kommissionen har præciseret kravene til certificeringsordningerne, der skal være opfyldt, såfremt en certificering skal kunne bruges som troværdig risikominimering.

Både PEFC og FSC har revideret deres Chain of Custody-standarder med henblik på at leve op til bestemmelserne i EUTR.

Man skal altid være opmærksom på at kontrollere de certifikater man får – herunder at de er gyldige og at de omfatter de relevante træprodukter. Herudover skal man være opmærksom på, at f.eks. et FSC- eller PEFC-certifikat ikke dokumenterer en vares/et produkts certificeringsstatus. Det gør kun handelsdokumenter som f.eks. en faktura.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.