Orientering om Naturstyrelsens ”Prøvetagningsprojekt EUTR 2015”

Prøvetagningsprojekt EUTR 2015

Naturstyrelsen har igangsat et projekt med prøvetagning og analyser af træprodukter. Formålet med projektet er at indhente erfaringer med prøvetagning og analyser af træ og træprodukter i forbindelse med retshåndhævelsen af EU´s Tømmerforordning.

Dette for fremadrettet at kunne tjekke om leverandøroplysningerne for produktet er korrekte og derigennem højne effektiviteten af eksisterende due diligence ordninger.

En træartsanalyse kan gennemføres ved en DNA-test

Ud over etablering af de administrative procedurer skal der beskrives prøvetagningsprocedurer, herunder opbevaring af prøver mv. for at sikre sporbarhed gennem hele kæden og dermed retssikkerheden for virksomhederne.

Projektet vil kunne styrke indsatsen mod ulovligt fældet træ samtidig med, at erhvervet kan få adgang til viden om, hvorledes analyser kan bidrage til egne test af leverandøroplysninger om træarter og dermed indgå i deres due diligence ordning til at undgå ulovligt fældet træ.

Den tekniske udvikling indenfor træanalyser er stadig under udvikling. Derfor kan det forventes at visse dele af erhvervet vil anvende analyser som led i verifikationen af, at deres Due Diligence ordning fungerer som planlagt.

Det overordnede formål med Naturstyrelsens prøvetagningsprojekt EUTR 2015

 • Indhente erfaringer med prøvetagning og analyser af træ og træprodukter i forbindelse med retshåndhævelsen af EU´s Tømmerforordning.
 • Etablering af de administrative procedurer, prøvetagningsprocedurer m.m., bl.a. for at sikre retssikkerheden for virksomheder.
 • Øget adgang til viden om, hvorledes analyser kan bidrage til egne test af leverandøroplysninger om træarter og dermed indgå i due diligence ordninger.
 • Vurdere de bedst egnede metoder, hvilke træprodukter og hvilke træarter, der mest effektivt kan analyseres for.

Projektet skal samlet sikre opbygning af viden hos Naturstyrelsen. Viden som ligeledes vil kunne anvendes af erhvervet og i et vist omfang af øvrige interessenter som brancheorganisationer, forskningsmiljøer, NGO´er m.fl.

Processen

Den 25. juni 2015 afholdtes første dialogmøde om prøvetagning og analyser mellem Naturstyrelsen, erhvervet, organisationer m.fl.

Formålet med mødet var at etablere et netværk på tværs af myndigheder og organisationer, sikre dialog om analysers muligheder nu og i fremtiden og samarbejde for at effektivisere indsatsen for lovligt træ.

I løbet af efteråret 2015 udtager Naturstyrelsen træprøver hos virksomheder og sender disse til analyse på Thünen Institut i Tyskland.

I slutningen af 2015 forventer styrelsen at have en rapport klar om prøveresultaterne og de indhøstede erfaringer gjort i forbindelse med projektet.

Prøvetagning og analyser

To rapporter fra det engelske marked har sat øget fokus på prøvetagning og analyser af træprodukter. I begge rapporter konkluderes det, at der meget ofte er andet træ i træprodukterne end oplyst af leverandørerne. Du kan læse rapporterne her.

 1. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/402325/Chinese_Plywood_Research_Report.pdf
 2. http://www.forestlegality.org/sites/default/files/White_oak_mystery_shopping.pdf

Samlet er der en række analysemetoder, der er under udvikling i disse år. Det drejer sig om:

 • Ved anatomi; Taksonomisk identifikation, ikke altid til artsniveau (morfologisk slægtsbestemmelse)
 • XyloTron; Automatiseret vedidentifikation (foto-identifikation)
 • Massespektrometri; Taksonomisk identifikation, geografisk oprindelse, naturskov eller plantagedrift
 • Stabile isotoper; Geografisk oprindelse
 • Molekylær genetik (DNA –analyser); Individuel identifikation, taksonomisk identifikation, geografisk oprindelse
 • Fiber analyse; Trætype, forarbejdning, slægtsniveau

Der er forskellige fordele og ulemper ved de nævnte metoder og derfor er et af Naturstyrelsens mål løbende at følge udviklingen indenfor området. Som led i dette samarbejder styrelsen med udvalgte kontrolmyndigheder i de andre EU medlemslande og USA.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

 • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.