Nyt fra Bruxelles om EUTR

Naturstyrelsen rapporterer om aktuelle emner fra ekspertmøderne i EU vedr. EUTR og FLEGT.

Implementering af EUTR i EU

Mange danske virksomheder og foreninger har peget på vigtigheden i at EU-landene implementerer EUTR-reglerne. Fire lande er fortsat ikke på plads med implementeringen og tilsyn efter reglerne. Det er Spanien, Rumænien, Grækenland og Ungarn. Kommissionen er i aktiv dialog med de fire lande for at få implementeret EUTR i hele EU.

EU Flag

Evalueringen af EUTR

Kommissionen forventer at deres evalueringen af EUTR overdrages til Europaparlamentet og -rådet senest 3. dec. 2015. Rapporten vil vurdere tømmerforordningen efter en række faste kriterier, men ikke komme med anbefalinger til eventuelle ændringer. Den del af processen starter først i 2016.

Evalueringen af FLEGT AP

Der vil være fokus på otte hovedområder i den kommende konsulent rapport om FLEGT AP (Forest Law Enforcement Governance and Trade Action Plan), hvor der også forventes at fremgå anbefalinger for fremtidige handlinger. Evalueringen dækker perioden 2003-2014.

Status for ulovlig skovhugst i DCR

Global Witness orienterede ekspertgruppen om deres seneste rapport fra Den Centralafrikanske Republik (DCR). I henhold til deres undersøgelser er situationen i landet så kaotisk, og har været det længe, at lovligt fældet træ efter EUTR er en illusion. To embedsmænd fra DCR orienterede om, at der er ved at være styr på situationen, og at det vil være ødelægende for landets økonomi, hvis EU stopper for import af træprodukter.

EU Flag

Import med FLEGT licenser

Kommissionen orienterede om det kommende fælles toldsystem til håndtering af FLEGT-licenser udstedt af lande med frivillige partnerskabsaftaler (VPA´er) med EU. Der forventes FLEGT-licenser fra Indonesien fra 2016.

Følg arbejdet i EU’s ekspertgruppe

Er du interesseret i at læse mere om arbejdet i EU’s ekspertgruppe vedr. EUTR og FLEGT, kan du finde mere materiale her: Commission Expert Group on EUTR and FLEGT. Find mødereferaterne under fanen ADDITIONAL INFORMATIONS.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.