Naturstyrelsen vejleder om Cameroun

Myndigheder fra USA, England, Holland og Danmark har i januar 2015 arbejdet tæt sammen på et path finding projekt om Cameroun.

Naturstyrelsen vejleder om Cameroun vedrørende tømmerimport og overholdelse af EU's tømmerlov, EUTR

Alle parterne delte indsamlede data og informationer. Også offentlig tilgængelig information såsom rapporter fra NGO’ere og uafhængige kilder, blev inddraget for at skabe overblik over den relevante lovgivning, træarterne, korruptionsniveau, manglende overholdelse af koncessionsrettigheder, handelsvejene m.m.

Naturstyrelsen konkluderer efter projektet, at danske virksomheder, som bringer træ og træprodukter i omsætning fra Cameroun, omfattet af EUTR-reglerne, står overfor en væsentlig udfordring med at efterleve kravene i tømmerforordningens artikel 6 om risikovurdering og risikominimering.

Virksomheder, der importerer fra Cameroun eller fra andre lande med tilsvarende udfordringer i forhold til dokumentation af, at tømmerhugsten er lovlig, skal jf. tømmerforordningen kunne konkludere, at den risiko, der er blevet identificeret som led i virksomhedens due diligence, er ubetydelig.

Naturstyrelsen vil opfordre danske virksomheder til at overveje en tredjepartskontrol for at kunne dokumentere træets lovlighed ved import fra sådanne lande.

Du kan læse mere her: Illegal Logging and Related Trade – The Response in Cameroon

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.