Mulig suspendering af FLEGT-ordningen med Indonesien

Pr. 27. maj 2020 kan FLEGT-licensordningen ophøre midlertidigt. Hvis det sker, betyder det, at import af træ og træprodukter fra denne dato i stedet vil være omfattet af EUTR’s krav om Due Diligence.

I marts 2020 annoncerede det indonesiske økonomiske ministerium en række nye foranstaltninger som led i en COVID-19 handelsstimuleringsstrategi, herunder ophævelse af forpligtelsen til FLEGT-dokumenter (V-Legal-dokumenter), som er en del af kravene til eksport af skovbrugsprodukter.

Som Miljøstyrelsen er blevet orienteret, betyder det, at de indonesiske myndigheder vil give deres eksportører frihed til at fravælge FLEGT-dokumentationen. Denne foranstaltning forventes at træde i kraft den 27 . maj 2020 med vedtagelse af det indonesiske handelsministeriets forordning 15/2020.

EU-Kommissionen har oplyst Miljøstyrelsen og de øvrige europæiske FLEGT-myndigheder, at der ikke har været forudgående konsultation med EU inden dette tiltag fra Indonesien. En sådan konsultation er et krav i den partnerskabsaftale, som giver adgang til det europæiske marked uden EUTRforpligtigelser, kaldet Voluntary Partnership Agreement (VPA), der er underskrevet af Indonesien og EU.

EU-Kommissionen har oplyst Miljøstyrelsen, at Kommissionens delegation i Jakarta er i kontakt med de indonesiske myndigheder, og Kommissionen har oplyst, at hvis det indonesiske handelsministerium vedtager forordningen 15/2020 i dens nuværende ordlyd, så vil EU ikke have nogen anden mulighed end at suspendere VPA aftalen.

Hvis det sker, vil det betyde, at alle træprodukter fra Indonesien fra den 27. maj i stedet bliver underlagt reglerne i EU’s Tømmerforordning (EUTR).

Import af tømmer og træprodukter fra Indonesien vil derfor skulle vurderes på lige fod med import fra andre lande uden for EU. Det betyder, at træprodukterne skal underlægges kravet om ‘due diligence’, og der skal foreligge dokumentation for, at risikoen for ulovlige forhold er “ubetydelig”.

Miljøstyrelsen vil informere igen, så snart der er nyt om situationen.

Kontakt Miljøstyrelsen, hvis du har spørgsmål – send en mail til eutr@mst.dk

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.