Miljøstyrelsen vejleder om Myanmar

Træimporterende virksomheder der handler træ i Myanmar, har betydelig risiko for at importere ulovligt fældet træ. Derfor er importen ulovlig, ifølge EUTR. På billedet ses teaktræ klar til salg på Myanmar Timber Enterprise depot, Sagaing, Myanmar. Foto: EIA

Tilsynene blev gennemført på baggrund af en henvendelse fra den engelske organisation Environmental Investigation Agency, der har peget på import af teaktræ fra Myanmar som problematisk. Miljøstyrelsen valgte at følge op på henvendelsen, som beskrevet i tømmerforordningens artikel 10, stk. 2.

Miljøstyrelsen har i 2016 ført tilsyn med virksomheder med import af teaktræ fra Myanmar (det tidl. Burma).

Virksomheder påbydes at minimere risikoen for ulovligt træ

Miljøstyrelsen konkluderer efter tilsynene, at ingen af virksomhederne udviste den fornødne omhu med at minimere risikoen for at importere ulovligt fældet træ. Dermed er virksomhedernes import ulovlig. Det fremgår af EU’s tømmerforordning. Virksomhederne har derfor fået påbud om at følge tømmerforordningens regler.

Også i lande som Sverige, Belgien, England, Spanien, Nederlandene og Tyskland har der været kontrolbesøg hos virksomheder, der importerer træ fra Myanmar, og emnet drøftes løbende i EU’s ekspertgruppe omkring tømmerforordningen.

Virksomheder, der importerer fra Myanmar og andre lande uden for EU, skal jf. tømmerforordningen kunne konkludere, at den risiko, der er blevet identificeret som led i virksomhedens due diligence, er ubetydelig.

Myanmar er højrisikoland

Miljøstyrelsen vil opfordre danske virksomheder til at overveje import fra Myanmar, og som led i deres due diligence nøje gennemlæse EU-kommissionens vejledning omkring mulige risikominimerende handlinger. Myanmar vurderes af Miljøstyrelsen til at være højrisikoland. Derfor skal danske virksomheder være omhyggelige med at udføre due diligence. Især verifikation af oplysninger og dokumenter.

EU arbejder for at bedre forholdene i Myanmar. Erhvervet presser også på for en positiv udvikling, og har så sent som i februar 2017 haft en handelsdelegation i landet.

Du kan læse mere her:

  • Nyhed på Miljøstyrelsens hjemmeside fra 15. marts 2017 om Myanmar. Link
  • NEPCon (2013): Myanmar forest sector legality analysis. Rapport udført af NEPCon, bestilt af European Timber Trade Federation (ETTF), og betalt af UK Department for International Development (DFID). September 2013. 63 sider. Link
  • Springate-Baginski, O.; Treue, T.; Htun, K. (2016a): Legally and illegally logged out. Extent and Drivers of Deforestation & Forest Degradation in Myanmar. Study as part of the EU funded project with ALARM/DCA called “FLEGT in Myanmar – laying foundations and mobilizing civil society”. University of East Anglia; University of Copenhagen; EcoDev & retired DDG, MoF. Marts 2016. 40 sider. Link
  • Springate-Baginski, O.; Treue, T.; Htun, K. (2016b): Legally and illegally logged out. The status of Myanmar’s timber sector and options for reform. Study as part of the EU funded project with ALARM/DCA called “FLEGT in Myanmar – laying foundations and mobilizing civil society”. University of East Anglia; University of Copenhagen; EcoDev & retired DDG, MoF. Marts 2016. 39 sider. Link
  • Williams, M. C. (2015): Myanmar’s Troubled Path to Reform. Political Prospects in a Landmark Election Year. Research Paper. Chatham House, The Royal Institute of Internation Affairs, London. Februar 2015. 12 sider. Link

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.