Miljøstyrelsen orienterer over 3.500 importvirksomheder om EUTR-forpligtelser

Når Miljøstyrelsen varsler tilsyn hos EUTR-omfattede virksomheder, er der fortsat en overrepræsentation af virksomheder, der ikke kender til EU’s forordninger til bekæmpelse af ulovligt fældet træ og træprodukter heraf.

Det kan derfor antages, at en meget stor andel virksomheder ikke etablerer den lovpligtige due diligence-ordning 5 år efter tømmerforordningen fik virkning.

Derfor sender styrelsen et informationsbrev til de omkring 3.500 virksomheder, som i 2017, har importeret produkter omfattet af tømmerforordningen. Virksomhederne vil modtage mailen i deres e-boks i løbet af de kommende uger. Brevet orienterer kort om reglerne, og henviser til hvor man kan få hjælp og vejledning og finde yderligere oplysninger. Vejledning kan du bl.a. finde her på eutr.dk. Endvidere orienteres der om de mulige konsekvenser ved ikke, at følge reglerne i forordningen.

Formålet med brevet er at øge kendskabet til og overholdelse af EU’s tømmerforordning blandt de træimporterende virksomheder.

Med brevet håber Miljøstyrelsen således, at virksomhederne har etableret en due diligence-ordning til at minimere risikoen for import af ulovligt fældet træ, når styrelsen kommer på tilsyn.

Til orientering har EU Kommissionen for nyligt udgivet et EUTR vejledningsdokument omkring risikominimering, målrettet træimporterende virksomheder. Når en virksomhed udøver due diligence i henhold til EUTR, skal den kunne dokumentere, at risikoen er ubetydelig for, at der evt. importeres produkter, som indeholder ulovligt fældet træ.

Kommissionens vejledningsdokument indeholder anvisninger til hvordan virksomheder kan etablere risikominimerende foranstaltninger og procedurer til at undgå ulovligt fældet træ i deres produkter. Find vejledningsdokumentet her.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.