Krav om due diligence præciseres

Miljøstyrelsen oplyser, at alle relevante virksomheder fremover vil blive afkrævet skriftlig dokumentation for arbejdsgange i forbindelse med due diligence.

I EUTR-forordningen har der hele tiden været et krav om skriftlig dokumentation af de procedurer, den enkelte virksomhed foretager sig i forbindelse med due diligence. Miljøstyrelsen har hidtil ved de løbende tilsyn accepteret en meget bred fortolkning af kravet, så længe virksomhederne har kunnet redegøre for indholdet af det fremlagte materiale og de overvejelser og konklusioner, virksomheden har nået på grundlag heraf.

Miljøstyrelsen har efter drøftelser med EU-kommissionen fået oplyst, at det er et krav efter forordningen, at der skal foreligge en tydeligt nedskrevet procedure for risikovurderinger.

Ingen præcis beskrivelse

Miljøstyrelsen skal derfor overfor alle virksomheder, der bringer træ og træprodukter på markedet understrege, at de arbejdsgange, der udføres i forbindelse med at sikre træets lovlighed, inden det bringes i handel i Danmark, SKAL foreligge i en nedskrevet procedure.

Proceduren skal dække de tre grundlæggende elementer i due diligence-ordningen, nemlig informationsindsamling, risikovurdering og afhjælpende foranstaltninger.

Omfanget af dokumentation beror på forskellige faktorer såsom hugstland, virksomhedsstørrelse og –organisation, og mængden af importerede træprodukter. Derfor kan Miljøstyrelsen ikke give nogen fuldstændig beskrivelse af, hvordan en sådan procedure skal se ud.

Nedenfor er listet en række emner, der kan være relevante af medtage i en nedskrevet procedure:

  • en liste med relevante medarbejdere og den enkeltes ansvar,
  • en beskrivelse af de arbejdsgange, der skal foretages for det enkelte land man importerer fra,
  • dokumentation for at der løbende gennemføres en risikovurdering for de enkelte leverandører og importlande (fx mødereferater e.l.),
  • en liste med risikominimerende tiltag, der kan hjælpe den enkelte medarbejder i forbindelse med problemer,
  • dokumentation for at der mindst en gang årligt foretages en evaluering af, om proceduren er effektiv.

Gælder ikke med tilbagevirkende kraft

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at der er tale om et fremadrettet krav og ingen virksomheder, der har været kontrolleret i første halvår af 2019, vil blive omfattet af et eventuelt påbud for manglende skriftlig due diligence.

Derimod vil alle virksomheder, der bringer træ og træprodukter i handelen på det danske eller europæiske marked, fremadrettet være omfattet af kravet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte EUTR-teamet på eutr@mst.dk

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.