Information til virksomheder angående træ med oprindelse i Rusland og Belarus

Miljøstyrelsen har i drøftelse med EU-ekspertgruppen for EU’s tømmerforordning (EUTR) udarbejdet følgende vejledning til danske virksomheder, der importerer træ med oprindelse i Rusland eller Belarus.

Der er tale om de kompetente myndigheders fælles holdning/konklusioner, fastlagt for at sikre ensartet fortolkning og implementering af EUTR på tværs af EU’s medlemslande.

  • Import af træ og træprodukter fra Rusland og Belarus, omfattet af EU’s tømmerforordning, må kun ske ved overholdelse af kravene i Forordning 995/2010, Artikel 6. Dette vurderes ikke at være muligt for nuværende.
  • Der gøres endvidere opmærksom på sanktionerne over for Belarus vedrørende varegruppe 44, og at virksomhedernes due diligence også skal omfatte sanktioner pålagt af FN og EU.
  • Den 8. marts 2022 indførte Den Russiske Føderation et forbud mod eksport af visse varer til en række lande, herunder EU-medlemsstaterne. Forbuddet omfatter bl.a. de fire HS-koder 4401 21, 4401 22 (flis og spåner af løv og nåletræ), 4403 (ubearbejdet træ) og 4408 (plader til finer).
    Forbuddet vil indtil videre være gældende frem til 31. december 2022. Som følge heraf er produkter importeret fra Rusland omfattet af eksportforbuddet at betragte som ulovlige jf. EUTR, hvis de bringes på markedet i EU.
  • Sanktioner mod oligarker kan have indflydelse på importen fra de to lande, såfremt sanktionspålagte oligarker har økonomisk interesse i forsyningskæden fra skov til eksport.
    En oversigt over sanktionerede individer kan findes på udenrigsministeriets hjemmeside.
  • EU’s ekspertgruppe for EU’s tømmerforordning har udgivet følgende referat, hvor der kan læses nærmere omkring forholdene: Referat EU ekspertgruppe møde

Miljøstyrelsen bistår gerne virksomheder, der har nærmere spørgsmål omkring træ med oprindelse i Rusland og Belarus.

Yderligere oplysninger: eutr@mst.dk

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.