Hvornår er et træprodukt ‘bragt i omsætning’?

Et træprodukt opnår status som “EU-varer”, når det er inden for toldunionens grænser. Et træprodukt er således ‘bragt i omsætning’ når varen er fysisk til stede i EU, enten høstet i EU eller importeret og told-deklareret til fri omsætning.

Det vil sige at et træprodukt er ‘bragt i omsætning’ på den dato hvor varen indfortoldes i EU.

Varer under særlige toldprocedurer (f.eks. i frihavne, frilagre og toldoplag), samt transitter og reeksport, anses ikke for at være bragt i omsætning.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.