Hvilke produkter er omfattet af bestemmelserne?

Forordningen dækker en meget lang række træprodukter, men rummer også undtagelser som f.eks.:

  1. Genbrugstræ eller affald
  2. Emballage (medmindre emballagen er selve varen)
  3. Trykt materiale (bøger og magasiner)

Det er varens toldkode der er den centrale indgang til at afgøre om en trævare er omfattet af EUTR eller ej.

EUTR indeholder et anneks med toldtariffer over de træprodukter der er omfattet.

Se mere i:

Omfanget af toldtariffer kan imidlertid udvides hvis EU-Kommissionen finder det nødvendigt.

Der er identificeret mangler – fx på møbelområdet, hvor toldtarifferne alene oplister ‘træmøbler’. Andre møbler, som også kan indeholde træ, kan indfortoldes under andre toldtariffer og er dermed friholdt fra bestemmelserne.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.