Hvad med træ fra Norge og Schweiz?

Hvordan påvirker EUTR handlen med Norge og Schweiz?

Norge og Schweiz er som bekendt ikke med i EU, men begge lande er såkaldte EFTA lande (European Free Trade Agreement). Norge er EØS-land (del af det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) og Schweiz har indgået en række bilaterale aftaler med EU.

I forhold til EUTR er det vigtigt at vide om disse lande regnes for tredje-lande og, hvis man importerer træ eller træprodukter fra disse lande, om man er at betragte som ‘virksomhed’ eller ‘forhandler’ i lovgivningens forstand.

Norge har implementeret bestemmelserne som andre EU-medlemsstater. Norge har opnået anerkendelse af deres kontrol af trævarer og derfor betragtes trævarer fra Norge som en del af fællesskabet.
Importerer man træ fra Norge er der altså ingen due diligence forpligtelse, men man betragtes som ’forhandler’.

Schweiz har overfor EU-Kommissionen præsenteret sin status på implementering af en lovgivning der minder meget om EUTR, men Schweiz har ikke opnået anerkendelse af deres lovgivning.

Schweiz er altså at betragte som et tredjeland, og importerer man træ fra Schweiz, skal man derfor være opmærksom på, at der er fuld due diligence forpligtelse, idet man betragtes som ’virksomhed’.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.