Hjælp til risikovurdering

RegnskovEU-Kommissionen udsendte i efteråret fem nye landebeskrivelser til brug for virksomheder og kompetente myndigheders risikovurdering og risikominimering:

Der er en serie på cirka 20 andre lande under udarbejdelse.

Samtidig har EU-Kommissionen offentliggjort en række nye rapporter og informationer om samspillet mellem reglerne til bekæmpelse af ulovlig skovhugst og CITES.

Alle nyhederne findes hos EU-Kommissionen

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.