FLEGT-licenskontrol i sommerferien 2020

Kan jeg få godkendt min FLEGT-licens i sommerferien?

Ja, det kan du. Miljøstyrelsen har personale på i hele sommerferien. I forbindelse med afholdelse af ferie for Miljøstyrelsens medarbejdere, kan der dog forventes en længere sagsbehandlingstid af FLEGT licenser, specielt ugerne 29 og 30.

Vi anbefaler derfor, at du i god tid inden varernes ankomst indtaster dine
FLEGT-licenser i TRACES. Så er der også lidt tid at få rettet fejl eller udrede
eventuelle problemer inden varens ankomst.

Vi anbefaler i øvrigt dette generelt, da de korte sagsbehandlingstider, vi normalt har, ikke altid kan opretholdes.

Hvordan kommer jeg i kontakt med FLEGT-temaet?

Du kan med stor fordel kontakte os vores mailboks eutr@mst.dk.
Benyt gerne den fælles mailboks, når du vil i kontakt med os. Vi er flere, der sidder med FLEGT-licenser, men da vi også har andre opgaver, kan vi være svære at træffe.

Mailer du til eutr@mst.dk, så vil der altid være en, der tager imod mailen.

Hvilke typiske fejl sker ofte ved indtastning af FLEGT–licenser?

Vi oplever en del gentagne fejl og har listet dem herunder. Nogle af fejlene er systematiske, og vi er i dialog ved EU-Kommissionen om at få godkendelsessystemet tilrettet.

Typiske fejl er:

Felt 2: Der er ikke uploadet kopi af FLEGT- licensen i felt 2, eller upload af en dårlig kvalitet. Bemærk at der kan være problemer med store PDF-filer. Prøv evt. et andet fil-format. Husk, at siden med varebeskrivelse og HS-koder er vigtig at få med.

Felt 3: Udløbsdato stemmer ikke overens.

Felt 9-16: Fejlangivelser i volumen, vægt og antal. Manglende høstland eller videnskabelige betegnelser.

Felt 17: Forkert eller manglende fakturanummer. Der skal stå det samme i felt 17, som der står på den i uploadede kopi i felt 2.

Felt 18: Data om den myndighed i Indonesien som udsteder FLEGT-licencen. Husk at anføre den korrekte by og dato for udstedelsen.

Hvor findes vejledningerne i TRACES?

Herunder er en kort vejledning om hvordan du finder hjælp i TRACES:

Tak for godt samarbejde og god sommer!

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.