Evaluering af Miljøstyrelsens informationskampagne

Kampagne

Miljøstyrelsen gennemførte i maj/juni 2018 en informationskampagne overfor alle virksomheder, der i 2017 havde importeret produkter omfattet af EUTR.

Målet med kampagnen var at udbrede kendskabet til tømmerforordningen hos virksomhederne og samtidig forøge andelen af virksomheder, der etablerer due diligence for at undgå ulovligt fældet træ og produkter.

3.889 virksomheder modtog en e-mail sendt til e-Boks med orientering om reglerne. Over 600 virksomheder kontaktede Miljøstyrelsen i forbindelse med kampagnen.

Læs mere om selve kampagnen, kampagnens effekt og erfaringerne fra den

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.