EUTR Årsrapport 2016-2017

Miljøstyrelsen har udgivet en årsrapport for deres arbejde med EUTR i 2016-2017.

Det er første gang, Miljøstyrelsen udarbejder en detaljeret gennemgang af hvilke opgaver der prioriteres og gennemføres indenfor fagområdet.

Miljøstyrelsen har skruet op for tilsynet

I rapporten kan du blandt andet læse om, hvordan Miljøstyrelsen har øget tilsynet med de virksomheder, der importerer træ og træprodukter til det danske marked.

I 2016-17 var Miljøstyrelsen på virksomhedstilsyn ca. 80 gange. Det er en fordobling af tilsynene i forhold til den foregående to-års periode. Styrelsen udstedte i perioden 20 påbud og tre virksomheder blev meldt til politiet.

Første FLEGT licenstræ fra Indonesien

Rapporten beskriver også håndteringen af de første træimporter med FLEGT-licenser fra Indonesien. Mere end 600 træimporter med FLEGT-licens er kommet ind i Danmark via det nye system.

Læs også mere om:

  • EU-samarbejdet og det Nordiske samarbejde
  • Begrundet mistanke og tilsyn
  • Hvilke virksomheder der er gennemført tilsyn hos

I 2018 vil der blive gjort en ekstra indsats for at komme i kontakt med virksomhederne ved direkte kontakt og mere information om EU’s tømmerforordning. Det skal klæde virksomhederne bedre på til at overholde reglerne og undgå ulovligt fældet træ.

Læs hele rapporten her 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.