Hvordan sikres ensartet implementering af EUTR i alle EU-lande?

Ensartet implementering af EUTR

EUTREUTR er gældende for alle EU’s medlemsstater og rammebestemmelserne er således ens for alle lande.

Der tilstræbes ensartet implementering ved at Kommissionen udarbejder fælles detaljerede ‘guidelines’ for alle EU-toldere.

Derudover er medlemsstaterne forpligtet til at udveksle oplysninger og regelsættet kan justeres hvis man fx konstaterer at handelsstrømmene ændrer sig markant.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.