Overvågningsorgan – Monitoring Organisation (MO)

Kravet om ‘due diligence’ gælder for virksomheder der bringer træ og træprodukter på markedet for første gang, fx importører eller skovejere.

Disse virksomheder kan etablere deres egen due diligence ordning eller de kan anvende en ordning udviklet af et ’Overvågningsorgan’, en såkaldt Monitoring Organisation (MO).

Overvågningsorgan

Overvågningsorgan

Enhver privat organisation med fornødne fagkundskaber kan ansøge EU-kommissionen om anerkendelse til at blive Overvågningsorgan.

Overvågningsorganet er pligtig til at opretholde og regelmæssigt evaluere den due diligence ordning som brugerne tilbydes. Det skal også være i stand til at undgå interessekonflikter og skal være i stand til at træffe foranstaltninger overfor virksomheder der ikke anvender due diligence ordningen korrekt. Herunder skal overvågningsorganet underrette de kompetente myndigheder ved betydelige eller gentagne forsømmelser.

Bark

De kompetente myndigheder skal med regelmæssige mellemrum foretage tilsyn med overvågningsorganerne for at kontrollere, at de effektivt opfylder forpligtelserne i forordningen. De kompetente myndigheder kan endvidere foretage tilsyn, når de er i besiddelse af relevante oplysninger, herunder ved begrundet mistanke fra tredjemands side.

Et overvågningsorgan kan blive frataget sin anerkendelse hos EU-kommissionen hvis det kan fastslås at det ikke i tilstrækkelig grad overholder sine forpligtelser.

Anerkendte overvågningsorganer

EU-Kommissionen har anerkendt en række europæiske organisationer som overvågningsorgan.

Se den opdaterede liste på EU-kommissionens hjemmeside.

Fyrskov

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.