Sanktioner lukker træimport fra Myanmars regnskove

Nye handelsrestriktioner skal straffe militærjuntaen i Myanmar, der tjener penge på blandt andet handel med tropiske træ.

Træimportører og møbelhandlere må ikke længere importere trævarer fra Myanmar til Danmark.

Der sker som en reaktion på militærkuppet 1. februar 2021 og den efterfølgende undertrykkelse af opposition og fredelige demonstranter.

Handelsrestriktionerne er besluttet af EU-Kommissionen. I Danmark er det Miljøstyrelsen, der fører kontrol med, at der ikke importeres træ fra Myanmar.

Høj risiko for korruption

EU har i mange år vurderet, at import af træ fra Myanmar er forbundet med meget høj risiko for overtrædelse af EU's tømmerforordning på grund af det høje korruptionsniveau i Myanmar.

Med indførsel af handelssanktioner med træprodukter fra Myanmar som, er al import af træ og trævarer nu ulovligt.

Handelsforbuddet træder i kraft 21. juni 2021.

Militæret tjener penge på skov og råstoffer

Ved at gå efter ædelstens- og træsektoren sigter disse foranstaltninger mod at begrænse juntaens mulighed for at tjene penge på Myanmars naturressourcer. Sanktionerne er udformet, så Myanmars befolkning ikke påføres unødig skade.

Strafferammen for overtrædelse af en EU-sanktion er bøde eller fængsel i op til fire måneder. Under skærpende omstændigheder kan straffen være fængsel i op til fire år efter straffelovens regler

Læs mere om sanktioner på EU-Kommissionens hjemmeside

Kilde: Miljøstyrelsen

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.