Hvilket ansvar har du for at overholde EU’s Tømmerforordning?

EU’s tømmerforordning, også kendt som EUTR (EU Timber Regulation), trådte i kraft d. 3. marts 2013. Siden den dato skal alle virksomheder, der importerer træ eller træprodukter til EU, have etableret en såkaldt due diligence-ordning.

Hvert år fører Miljøstyrelsen tilsyn med virksomheder, der importerer træ og træprodukter. Hvis ikke virksomhederne har etableret en due diligence-ordning til at undgå ulovligt fældet træ, er der tale om et ulovligt forhold, som kan resultere i politianmeldelse. Du kan læse mere om sanktionerne her.

Importerer eller forhandler du træ eller træprodukter? – Så hjælper denne hjemmeside dig med at få styr på dit ansvar.

Hvilke trævarer er omfattet af EUTR?
[Start her]
Hvad er min virksomheds ansvar i henhold til EUTR?
Ofte stillede spørgsmål

Hvis din virksomhed kommer til at importere træprodukter, som stammer fra ulovligt fældet træ, er der risiko for, at I samtidig støtter korruption i de pågældende lande. Derudover har ulovlig tømmerhugst store konsekvenser mange steder i verden, herunder ødelæggelse af økosystemer, tab af værdifuld naturarv, øget CO2-udledning, tilsidesættelse af lokale og skov-afhængige folks rettigheder mv.

Kernen i due diligence-begrebet er, at virksomhederne skal foretage en risikovurdering og risikominimering for at forhindre import af ulovligt fældet træ i deres produkter. Hvis du er i tvivl om, hvilket ansvar din virksomhed har i henhold til EUTR, anbefaler vi, at du tager afklaringstesten.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.