De kompetente EUTR-myndigheder vedtager landekonklusioner for Brasilien og Ukraine

De kompetente EUTR-myndigheder mødes regelmæssigt for at udveksle information og erfaringer og for derigennem at arbejde for ensartet myndighedshåndhævelse af EUTR på tværs af EU’s medlemslande.

På et nyligt møde har myndighederne i fællesskab vedtaget og udgivet vigtige dokumenter med landekonklusioner for hhv. Brasilien og Ukraine.

Det er vigtige dokumenter, for det er denne viden som Miljøstyrelsen lægger til grund, når de gennemfører tilsyn med danske virksomheder.

Landekonklusionerne sammenfatter myndighedernes aktuelle viden om de pågældende leverandørlande og konklusionerne peger på en række detaljerede problemstillinger og risikominimerende foranstaltninger som virksomheder anbefales at tage i anvendelse ved udførelsen af due diligence.

Brasilien og EUTR – CA konklusioner

EG country conclusions BrazilEG country conclusions Brazil

Ukraine og EUTR – CA konklusioner

Ukraine – conclusions

Ukraine – Annex to conclusions

Landekonklusionerne kan også findes som bilag til mødereferaterne fra EUTR/FLEGT ekspertgruppen.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.