Om Miljøstyrelsens tilsyn

I Danmark er Miljøstyrelsen kompetent myndighed i henhold til EUTR, og skal derfor håndhæve bestemmelserne i EUTR.

Miljøstyrelsen fører tilsyn med ‘virksomheder’, ‘forhandlere’ og ‘overvågningsorganer‘ på det danske marked.

Tilsyn med virksomheder gennemføres som risikobaseret tilsyn, hvor Miljøstyrelsen i samarbejde med SKAT identificere indsatsområder, fx baseret på træart, hugstland eller produktgruppe.

Miljøstyrelsens tilsyn skal sikre, at EUTR-omfattede virksomheder har en due diligence-ordning til risikovurdering og risikominimering af om ulovligt træ indgår i de importerede produkter. Tilsyn omfatter dokumentkontrol og tilsynsbesøg ude hos virksomhederne.

Miljøstyrelsen er forpligtet til at føre tilsyn på baggrund af begrundet mistanke fra tredjepart.

EU-Kommissionen har en liste over alle medlemsstaternes kompetente myndigheder på deres hjemmeside.

En beskrivelse af Miljøstyrelsens tilsyn kan du læse om her.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.