Lovligt hvor træet er fældet

Ulovligt træ defineres i relation til lovene i det land hvor træet er fældet.

Lovteksten i EU’s tømmerlov, EUTR, definerer lovligt træ, som træ fældet i overensstemmelse med hugstlandets gældende lovgivning, d.v.s. følgende forhold:

  • rettigheder til skovhugst inden for lovmæssigt offentlig­gjorte grænser
  • betaling for rettigheder til hugst og for træ, herunder afgifter i forbindelse med skovhugst
  • skovhugst, herunder miljø- og skovbrugslovgivning, herunder lovgivning vedrørende skovforvaltning og bevarelse af den biologiske mangfoldighed, som er i direkte tilknytning til skovhugst
  • tredjeparters lovfæstede brugs- og ejendomsret, som skovhugsten påvirker, samt
  • handel og told, i det omfang skovbrugssektoren er berørt.

Træ med en FLEGT-licens og træ med CITES-licens anses for at være lovligt fældet.

Læs mere om FLEGT og CITES her.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.