EUTR kræver sporbarhed

EUTR kræver sporbarhedFor alle forhandlere af træ og træprodukter i EU, også dem som blot videresælger træ og træprodukter efter at træet er bragt i omsætning på EU’s marked første gang, gælder at de skal holde styr på, hvem træet er købt af og hvem det er videresolgt til.

Denne information kræves bevaret i mindst 5 år.

Krav om sporbarhed gælder for den professionelle handel mellem erhvervsdrivende.

Print Friendly, PDF & Email