Om Miljøstyrelsens tilsyn

I Danmark er Miljøstyrelsen kompetent myndighed i henhold til EUTR, og skal derfor håndhæve bestemmelserne i EUTR.
Miljøstyrelsen fører tilsyn med ‘virksomheder’, ‘forhandlere’ og ‘overvågningsorganer‘ på det danske marked.

Tilsyn med virksomheder gennemføres som risikobaseret tilsyn, hvor Miljøstyrelsen i samarbejde med SKAT identificere indsatsområder, fx baseret på træart, hugstland eller produktgruppe.

Miljøstyrelsens tilsyn skal sikre, at EUTR-omfattede virksomheder har en due diligence-ordning til risikovurdering og risikominimering af om ulovligt træ indgår i de importerede produkter. Tilsyn omfatter dokumentkontrol og tilsynsbesøg ude hos virksomhederne.

Miljøstyrelsen er forpligtet til at føre tilsyn på baggrund af begrundet mistanke fra tredjepart.

EU-Kommissionen har en liste over alle medlemsstaternes kompetente myndigheder på deres hjemmeside.

En beskrivelse af Miljøstyrelsens tilsyn kan du læse om her.

Print Friendly, PDF & Email