Lovstof

ParagrafEU’s tømmerforordning (EUTR)

EU’s lovtekster på dansk:

Se også EU-kommissionens fortolkningsnoter der præciserer centrale begreber i EUTR.

Den danske tømmerlov

Boegeskov

Der er etableret dansk følgelovgivning, der implementerer EUTR i Danmark:

For danske skovejere

Relateret lovgivning

Der findes regler for offentligt indkøb af træ, udmøntet i et cirkulære for statens indkøb samt en vejledning for alle offentlige institutioner:

Lovtekst på andre sprog

EU’s lovtekster på andre sprog:

Se også fortolkningsnoterne på engelsk

 

Print Friendly, PDF & Email