Ingen nye varer på listen foreløbig

TræprodukterDer bliver næppe grund til at ændre i din due diligence-ordning som følge af ændringer i listen over varer, der er omfattet af reglerne til bekæmpelse af ulovlig skovhugst, lige foreløbig.

Miljøstyrelsen vurderer, at der først kommer et udspil til politisk diskussion med udgangen af næste år. Eftersom der er valg til Europa-Parlamentet i slutningen af maj 2019, og en ny EU-Kommission herefter skal på plads, er det ikke sandsynligt, at Kommissionen kommer med et udkast til ændringer inden da.

EU-Kommissionen har i 2018 ellers arbejdet på eventuelle ændringer til listen over varer omfattet af EUTR. Det danske firma COWI har udarbejdet et udkast til rapport om konsekvenserne af eventuelle ændringer, men rapporten er endnu ikke klar til udgivelse.

Læs også
EUTR’s produktbilag i høring frem til 24. april 2018

Print Friendly, PDF & Email
Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Ingen nye varer på listen foreløbig