Hvilke sanktioner kan tages i brug?

Fastsættelse af sanktioner er national kompetence og det er derfor op til hvert medlemsland at fastsætte de præcise sanktioner, der skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og have afskrækkende virkning.

Den 1. januar 2013 trådte Lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ i kraft.

Loven fastlægger bestemmelser om kontrol og sanktioner og at virksomheder kan straffes med bøde eller, hvis overtrædelsen er begået forsætligt, fængselsstraf op til 1 år.

Straf kan også fastsættes i form af påbud, forbud eller konfiskation af varer. Konfiskation er et stærkt våben med præventiv effekt.

Print Friendly, PDF & Email
Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Hvilke sanktioner kan tages i brug?