Hvad med træ fra Norge og Schweiz?

Hvordan påvirker EUTR handlen med Norge og Schweiz?

Norge og Schweiz er som bekendt ikke med i EU, men begge lande er såkaldte EFTA lande (European Free Trade Agreement). Norge er EØS-land (del af det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) og Schweiz har indgået en række bilaterale aftaler med EU.

I forhold til EUTR er det vigtigt at vide om disse lande regnes for tredje-lande og, hvis man importerer træ eller træprodukter fra disse lande, om man er at betragte som ‘virksomhed’ eller ‘forhandler’ i lovgivningens forstand.

Norge har implementeret bestemmelserne som andre EU-medlemsstater. Læs mere om den Norske regerings implementeringsarbejde.

Schweiz er ikke så langt fremme som Norge, men har ifølge EU-Kommissionen udtrykt sin intention om at tilpasse sin eksisterende lovgivning til EU’s Tømmerforordning.

Dette vil tage tid og indtil det sker, vil Schweiz være at betragte som et tredje-land.

Importerer man træ fra Schweiz skal man derfor være opmærksom på at ‘due diligence’ forpligtelsen formelt hviler på virksomheden.

Print Friendly, PDF & Email
Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Hvad med træ fra Norge og Schweiz?