EUs kombinerede nomenklatur

Den Kombinerede Nomenklatur (KN) er EU’s varenomenklatur.

Ved samhandel inden for EU og når varer importeres til EU, skal varerne klassificeres efter den kombinerede nomenklatur. Varerne skal deklareres med angivelse af hvilken underposition i nomenklaturen de falder. Dette bestemmer hvilken toldsats der skal anvendes, og hvordan varerne bliver behandlet til statistiske formål.

 

KN-koderne er anført i bilag I til den kombinerede nomenklatur (forordning EØF nr. 2658/87 told-og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif). Dette bilag opdateres årligt og kan downloades her.

Få vejledning og hjælp til tarifering hos SKAT

Vejledning og hjælp til tarifering – altså at finde KN-koden på en bestemt vare – kan findes på SKAT’s hjemmeside (Told – erhverv) eller på telefon 72 22 12 12. Man kan også bruge værktøjet VITA som ligeledes er stilles til rådig hos SKAT.

I forhold til EU’s tømmerforordning, EUTR, defineres omfattede varer af varerens toldkode. Toldkoder der fremgår af EUTR’s annex er dermed pålagt kravene i forordningen.

Læs mere i Trævarer omfattet af EUTR

Print Friendly, PDF & Email