Nyt om FLEGT

RegnskovProdukter, der importeres med en gyldig FLEGT-licens, skal ikke risikovurderes og risikominimeres i henhold til EU’ s tømmerforordning.

Indonesien er stadig det eneste land, hvorfra man kan købe produkter med en FLEGT-licens. Miljøstyrelsen ser en stigende interesse for at importere fra Indonesien blandt andet på grund af lettelsen fra due diligence-forpligtelsen.

Det var forventningen, at Ghana ville blive klar som det andet land til at kunne udstede FLEGT-licenser. Desværre er processen vanskeligere end forventet, så nu ser det ud til, at Ghana tidligst kommer i mål i 2020.

Til gengæld er der fuld fart i FLEGT-processen i Vietnam. Her er den altovervejende udfordring den store import af råtræ fra Afrika og nabolandene til Vietnam. Cirka 80 procent af Vietnams træforbrug er importeret.

Hvis du vil importere med FLEGT-licens fra Indonesien, skal du være oprettet i EU’ s toldsystem TRACES. Find vejledning her

Miljøstyrelsen hjælper også gerne. Du kan altid skrive direkte til eutr@mst.dk.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og hold dig opdateret om EUTR - EU's Tømmerlov

Disclaimer

  • Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Ved tvivlstilfælde er det til enhver tid forordning, lov og bekendtgørelse som gælder i forhold til indholdet på denne hjemmeside.