Vejledning til danske skovejere om EU´s Tømmerforordning (EUTR)

EU’s tømmerforordning (EUTR) stiller krav om, at skovejere skal overholde og have kendskab til de nationale regler, der gælder for skovdrift. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (tidligere Naturstyrelsen – og nu Miljøstyrelsen) har derfor udarbejdet en vejledning, som oplister den relevante danske lovgivning, for at deres træer kan sælges lovligt.

Print Friendly, PDF & Email