EUTR forbyder ulovligt fældet træ i EU

EU’s tømmerforordning, på engelsk kaldt EU Timber Regulation eller blot EUTR, indeholder forpligtelser for alle aktører der håndterer træ eller træprodukter på det europæiske marked.

Tømmerlovgivningen, Tømmerlov, tømmerforordning, EUTREU’s tømmerforordning, EUTR, forbyder markedsføring af ulovligt fældet træ i EU. Det gælder importeret træ, såvel som træ fældet i EU.

Derudover skal visse aktører indføre en påpasseligheds-ordning (due diligence -ordning). Ordningen skal minimere risikoen for at handle med ulovligt træ.

Endvidere skal aktørerne kunne dokumentere hvordan de minimerer risikoen for at handle med ulovligt træ.

Endelig skal alle aktører kunne spore hvem de har købt træet af og hvem de sælger træet til.

Forordningen er direkte gældende i Danmark. Dansk følgelovgivning, herunder strafudmåling mv, er placeret i den danske tømmerlov.

Ulovlig tømmerhugst er et globalt problem med store økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser.

Læs mere om baggrunden for at indføre EUTR her.

 

Print Friendly, PDF & Email