Category Archives: Nyheder

Nyhedssiden på www.eutr.dk holder dig opdateret om EUTR – EU’s Tømmerlov

Nyt fra FLEGT

FLEGT-licenser i sommerperioden 2019 I forbindelsen med Miljøstyrelsens udflytning, udskiftning i medarbejdersammensætning og afholdelse af ferie, kan der forventes en længere sagsbehandlingstid af FLEGT-licenser i sommerperioden, specielt i ugerne 29 og 30. Vi anbefaler derfor, at man i god tid … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Nyt fra FLEGT

Nye anbefalinger fra Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har været til møde i EUTR/FLEGT-arbejdsgruppen, og gruppen har opdateret deres anbefalinger om import af træ og træprodukter fra Myanmar, Ukraine og Brasilien. Myanmar EU’s ekspertgruppe – bestående af de enkelte landes myndigheder – opretholder den fælles holdning til … Continue reading

Posted in Diverse, EUTR import/handel, Nyheder | Kommentarer lukket til Nye anbefalinger fra Miljøstyrelsen

Nyt om FLEGT

Produkter, der importeres med en gyldig FLEGT-licens, skal ikke risikovurderes og risikominimeres i henhold til EU’ s tømmerforordning. Indonesien er stadig det eneste land, hvorfra man kan købe produkter med en FLEGT-licens. Miljøstyrelsen ser en stigende interesse for at importere … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Nyt om FLEGT

Hjælp til risikovurdering

EU-Kommissionen udsendte i efteråret fem nye landebeskrivelser til brug for virksomheder og kompetente myndigheders risikovurdering og risikominimering: Brasilien Kina Myanmar Rusland Ukraine Der er en serie på cirka 20 andre lande under udarbejdelse. Samtidig har EU-Kommissionen offentliggjort en række nye … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Hjælp til risikovurdering

Evaluering af Miljøstyrelsens informationskampagne

Miljøstyrelsen gennemførte i maj/juni 2018 en informationskampagne overfor alle virksomheder, der i 2017 havde importeret produkter omfattet af EUTR. Målet med kampagnen var at udbrede kendskabet til tømmerforordningen hos virksomhederne og samtidig forøge andelen af virksomheder, der etablerer due diligence … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Evaluering af Miljøstyrelsens informationskampagne

Ingen nye varer på listen foreløbig

Der bliver næppe grund til at ændre i din due diligence-ordning som følge af ændringer i listen over varer, der er omfattet af reglerne til bekæmpelse af ulovlig skovhugst, lige foreløbig. Miljøstyrelsen vurderer, at der først kommer et udspil til … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Ingen nye varer på listen foreløbig

Typiske spørgsmål fra virksomheder – og svar

I forbindelse med udsendelsen af informationsbrevene, har vi modtaget og svaret på en masse gode spørgsmål. Dem har vi samlet i et overblik, så alle kan drage nytte af dem. Se listen nedenfor eller download den som en pdf. Typiske … Continue reading

Posted in FAQ, Nyheder | Kommentarer lukket til Typiske spørgsmål fra virksomheder – og svar

Miljøstyrelsen orienterer over 3.500 importvirksomheder om EUTR-forpligtelser

Når Miljøstyrelsen varsler tilsyn hos EUTR-omfattede virksomheder, er der fortsat en overrepræsentation af virksomheder, der ikke kender til EU’s forordninger til bekæmpelse af ulovligt fældet træ og træprodukter heraf. Det kan derfor antages, at en meget stor andel virksomheder ikke … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Miljøstyrelsen orienterer over 3.500 importvirksomheder om EUTR-forpligtelser

EUTRs produktbilag i høring frem til 24. april

Husk at det stadig er muligt at give din holdning til kende om hvor mange træprodukter EUTR bør omfatte. Synes du fx, at trykte bøger og køkkenredskaber af træ skal være omfattet? Eller synes du, der er alt for meget … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til EUTRs produktbilag i høring frem til 24. april

EU-Kommissionen vejleder om risikominimering

EU-Kommissionen har for nyligt udgivet et EUTR vejledningsdokument om risikominimering, målrettet træimporterende virksomheder. Når en virksomhed udøver due diligence i henhold til EUTR, skal den kunne dokumentere, at risikoen er ubetydelig for, at der importeres produkter som evt. indeholder ulovligt … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til EU-Kommissionen vejleder om risikominimering

EUTR Årsrapport 2016-2017

Miljøstyrelsen har udgivet en årsrapport for deres arbejde med EUTR i 2016-2017. Det er første gang, Miljøstyrelsen udarbejder en detaljeret gennemgang af hvilke opgaver der prioriteres og gennemføres indenfor fagområdet. Miljøstyrelsen har skruet op for tilsynet I rapporten kan du … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til EUTR Årsrapport 2016-2017

Hvor mange træprodukter bør omfattes af EU´s tømmerforordning?

Nu kan du byde ind med din holdning til, hvor mange træprodukter EU´s forordning til bekæmpelse af ulovligt træ bør omfatte. EU-Kommissionen har netop åbnet for en høring, hvor alle inviteres til at give deres holdning til kende. Synes du … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Hvor mange træprodukter bør omfattes af EU´s tømmerforordning?

Falske dokumenter: Hvordan får du øje på dem, og hvad kan du gøre ved dem?

EU’s Tømmerforordning (EUTR) kræver, at virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning på EU’s indre marked, foretager due diligence for at minimere risikoen for, at træet er ulovligt fældet i oprindelseslandet. Et er at verificere dokumenternes gyldighed, et andet … Continue reading

Posted in EUTR import/handel, Nyheder | Kommentarer lukket til Falske dokumenter: Hvordan får du øje på dem, og hvad kan du gøre ved dem?

Hvordan foregår Miljøstyrelsens EUTR-tilsyn?

Det er Miljøstyrelsen, der fører tilsyn med om EU’s Tømmerforordning, der forbyder markedsføring af ulovligt fældet træ på det europæiske marked, bliver overholdt. Det gør Miljøstyrelsen med tilsyn hos de danske virksomheder der importerer træprodukter der er omfattet af EUTR, gennem … Continue reading

Posted in EUTR import/handel, EUTR skovejer, Nyheder | Kommentarer lukket til Hvordan foregår Miljøstyrelsens EUTR-tilsyn?

Hvad er due diligence for FLEGT-licenser fra Indonesien?

Siden 15. november 2016 har der været et krav om at import af træ og træprodukter fra Indonesien skal følges af en FLEGT-licens. Hver forsendelse skal følges af en licens, som dermed er unik, og ikke kan genbruges. Som virksomhedsejer … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Hvad er due diligence for FLEGT-licenser fra Indonesien?

Miljøstyrelsen vejleder om Myanmar

Miljøstyrelsen har i 2016 ført tilsyn med virksomheder med import af teaktræ fra Myanmar (det tidl. Burma). Tilsynene blev gennemført på baggrund af en henvendelse fra den engelske organisation Environmental Investigation Agency, der har peget på import af teaktræ fra … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Miljøstyrelsen vejleder om Myanmar

Laboratorieteknikker som værktøj til at bestemme træprodukters oprindelse og art

Forpligtelsen for virksomheder der handler med træ, har aldrig været større, når det kommer til at dokumentere træprodukters oprindelse og art. Sideløbende med at kundernes krav om bæredygtighed vokser, stilles der også markedskrav til tømmerets lovlighed. Det sker eksempelvis via … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Laboratorieteknikker som værktøj til at bestemme træprodukters oprindelse og art

Miljøstyrelsen bliver ny kompetent myndighed for EUTR

Naturstyrelsen blev delt i to styrelser pr. 1. juli 2016, og den kompetente myndighed for EUTR/FLEGT overgik til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA). Den 1. februar 2017 er SVANA og Miljøstyrelsen blevet lagt sammen under navnet Miljøstyrelsen – en … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Miljøstyrelsen bliver ny kompetent myndighed for EUTR

Danske virksomheder med import fra Indonesien skal oprette sig i EU’s FLEGT-licens-database

Indonesien kan som det første land udstede FLEGT-Licenser ved eksport til EU. FLEGT licenstræ opfylder automatisk EUTR og friholder europæiske importører fra at gennemføre yderligere Due diligence. EU’s database TRACES For at kunne importere FLEGT-licenstræ skal en virksomhed registreres i … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Danske virksomheder med import fra Indonesien skal oprette sig i EU’s FLEGT-licens-database

FLEGT –licenstræ opfylder automatisk EUTR

Indonesien bliver det første land der kan afskibe FLEGT-Licenstræ til EU. EU og Indonesien er nået endeligt i mål med den frivillige partnerskabsaftale og har annonceret at de første licenser kan udstedes fra 15. november 2016. FLEGT-licenstræ opfylder automatisk EUTR’s … Continue reading

Posted in EUTR import/handel, Nyheder | Kommentarer lukket til FLEGT –licenstræ opfylder automatisk EUTR

Opdateret vejledning til danske skovejere

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) blev den 1. juli 2016 den kompetente myndighed for EUTR/FLEGT. I den forbindelse er vejledningen til danske skovejere blevet gennemskrevet med det nye styrelsesnavn. Du kan se den opdaterede vejledning på retsinformation her. I forbindelse … Continue reading

Posted in EUTR skovejer, Nyheder | Tagged | Kommentarer lukket til Opdateret vejledning til danske skovejere

Status for implementering af EUTR i EU’s 28 medlemslande

EU-Kommissionen har opdateret sin oversigt over medlemslandenes implementering af EUTR i forhold til om landene opfylder de 3 nøgleforpligtelser de pålægges af EUTR: Udpegning af kompetent myndighed (artikel 7) Indførelse af sanktioner (artikel 19) Tilsyn med berørte virksomheder (artikel 10) Af EUs … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Status for implementering af EUTR i EU’s 28 medlemslande

Ved du hvad du køber?

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (tidligere Naturstyrelsen – nu Miljøstyrelsen) har opnået gode resultater med DNA-test af importeret træ. I 25% af alle trævarerne i projekt om prøvetagning var der et andet indhold end deklareret. Naturstyrelsen gennemførte i 2015/2016, i … Continue reading

Posted in EUTR import/handel, Nyheder | Kommentarer lukket til Ved du hvad du køber?

SVANA bliver ny kompetent myndighed for EUTR

OBS: Pr. 1. februar 2017 er SVANA og Miljøstyrelsen blevet lagt sammen under navnet Miljøstyrelsen. Naturstyrelsen deles i to styrelser pr. 1. juli 2016, og den kompetente myndighed for EUTR/FLEGT bliver Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA). Styrelsen for Vand- og … Continue reading

Posted in EUTR import/handel, EUTR skovejer, Nyheder | Kommentarer lukket til SVANA bliver ny kompetent myndighed for EUTR

Få hjælp til at opfylde EU tømmerforordningen

Hvordan undgår jeg, at ulovligt træ ender i de produkter, jeg importerer? Hvordan laver jeg en risikovurdering af mine træprodukter? Hvordan sikrer jeg mig, at de dokumenter, jeg indsamler er relevante og ægte? Skal jeg altid vide hvilken skov træet, … Continue reading

Posted in EUTR import/handel, Nyheder | Kommentarer lukket til Få hjælp til at opfylde EU tømmerforordningen

Træhandel politianmeldt

For første gang har Naturstyrelsen meldt en virksomhed for ikke at sikre sig, at importeret træ er lovligt fældet. Naturstyrelsen har politianmeldt en virksomhed for brud på reglerne i EU’s tømmerforordning. Det er første gang, at en dansk virksomhed politianmeldes … Continue reading

Posted in EUTR import/handel, Nyheder | Kommentarer lukket til Træhandel politianmeldt

Vejledning til danske skovejere om EU’s tømmerforordning

EU’s tømmerforordning (EUTR) stiller krav om, at skovejere skal overholde og have kendskab til de nationale regler, der gælder for skovdrift. Naturstyrelsen har derfor udarbejdet en vejledning, som oplister den relevante danske lovgivning, for at deres træer kan sælges lovligt. … Continue reading

Posted in EUTR skovejer, Nyheder | Tagged | Kommentarer lukket til Vejledning til danske skovejere om EU’s tømmerforordning

Nu er der 13 anerkendte overvågningsorganer

Hollandske TimberChecker er pr. 18 marts 2016 anerkendt som overvågningsorgan (MO) under EU’s Tømmerforordning – EUTR.  Det oplyser EU- kommissionen. TimberChecker kan nu tilbyde sine services i Holland. 13 anerkendte overvågningsorganer Der er nu i alt 13 anerkendte overvågningsorganer. Se liste nedenfor og hvor … Continue reading

Posted in EUTR import/handel, Nyheder | Tagged | Kommentarer lukket til Nu er der 13 anerkendte overvågningsorganer

EU-Kommissionen: Flere træprodukter skal muligvis omfattes af EUTR

Kommissionen planlægger at undersøge konsekvenserne ved at ændre på de produkter, der er omfattet af Tømmerforordningens bilag. Kommissionen vil starte en proces op for dels at undersøge behovet for eventuelle ændringer og dels vurdere konsekvenserne ved forskellige ændringsmuligheder. Umiddelbart vil … Continue reading

Posted in EUTR import/handel, Nyheder | Tagged | Kommentarer lukket til EU-Kommissionen: Flere træprodukter skal muligvis omfattes af EUTR

Ny opdateret vejledning om EUTR

Kommissionen har nu opdateret vejledningen til EU´s Tømmerforordning. Opdateringen sker i samarbejde med medlemslandenes kompetente myndigheder for at hjælpe virksomhederne og sikre en ensartet implementering af reglerne over hele EU. Opdateringen omfatter afsnittene om: Opdateret afsnit 4 om officielle dokumenter, … Continue reading

Posted in EUTR import/handel, Nyheder | Tagged | Kommentarer lukket til Ny opdateret vejledning om EUTR