Category Archives: Nyheder

Nyhedssiden på www.eutr.dk holder dig opdateret om EUTR – EU’s Tømmerlov

Dansk virksomhed dømt for ulovlig import af regnskovstræ

Den 26. September 2020 Det var ulovligt og et brud på reglerne i EU’s tømmerforordning, da en dansk møbelvirksomhed importerede teaktræ fra Myanmar uden at sikre sig, at træet var lovligt fældet. Det har Retten i Aarhus afgjort 25. august. … Continue reading

Posted in Diverse, EUTR import/handel, Nyheder | Kommentarer lukket til Dansk virksomhed dømt for ulovlig import af regnskovstræ

Regler efter Brexit

EU-Kommissionen minder i en ny skrivelse om, at EU-lovgivningen for handel i og med Storbritannien gælder som hidtil indtil den 31. december 2020. Efter denne dato er den såkaldte transitionsperiode slut, og reglerne bliver anderledes. Du skal derfor være ekstra … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Regler efter Brexit

Ny landeprofil for Elfenbenskysten

EU-Kommissionen har offentliggjort en ny landebeskrivelse for Elfenbenskysten til støtte for virksomheder og kompetente myndigheders risikovurdering og risikominimering som led i due diligence under EUTR. Landeprofilen for Elfenbenskysten føjer sig til den eksisterende liste, som dækker: Brasilien Kina Myanmar Rusland … Continue reading

Posted in Diverse, Nyheder | Kommentarer lukket til Ny landeprofil for Elfenbenskysten

FLEGT-licenskontrol i sommerferien 2020

Kan jeg få godkendt min FLEGT-licens i sommerferien? Ja, det kan du. Miljøstyrelsen har personale på i hele sommerferien. I forbindelse med afholdelse af ferie for Miljøstyrelsens medarbejdere, kan der dog forventes en længere sagsbehandlingstid af FLEGT licenser, specielt ugerne … Continue reading

Posted in Diverse, Nyheder | Kommentarer lukket til FLEGT-licenskontrol i sommerferien 2020

”Briefing Notes” fra Kommissionen

EU-Kommissionen udgiver løbende såkaldt ”Briefing Notes”, som på overskuelig og nem måde fortæller om de seneste måneders udvikling på EUTR-fronten – hvad der sker i de forskellige lande, om afholdte møder, om nye initiativer osv. Noterne er på engelsk og … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til ”Briefing Notes” fra Kommissionen

Nye landeprofiler til støtte for due diligence

EU-Kommissionen har offentliggjort en række nye landebeskrivelser til støtte for virksomheder og kompetente myndigheders risikovurdering og risikominimering som led i due diligence under EUTR. Profilerne indeholder blandt andet information om skovforvaltning, lovgivning og potentielle risici for ulovligheder i træets forsyningskæde … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Nye landeprofiler til støtte for due diligence

FLEGT-ordningen fortsætter som hidtil

EU-Kommissionen har modtaget skriftlig bekræftelse fra Indonesien om, atlempelserne på kravene til FLEGT-dokumenter er blevet annulleret. Det er i dag – den 11. maj 2020 – kommunikeret videre til alle europæiske FLEGT myndigheder. EU-Kommissionen stopper derfor processen med suspendering af … Continue reading

Posted in Diverse, Nyheder | Kommentarer lukket til FLEGT-ordningen fortsætter som hidtil

Mulig suspendering af FLEGT-ordningen med Indonesien

Pr. 27. maj 2020 kan FLEGT-licensordningen ophøre midlertidigt. Hvis det sker, betyder det, at import af træ og træprodukter fra denne dato i stedet vil være omfattet af EUTR’s krav om Due Diligence. I marts 2020 annoncerede det indonesiske økonomiske … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Mulig suspendering af FLEGT-ordningen med Indonesien

Nyt om FLEGT-licenser og lukkedage mellem jul og nytår

Vanen tro fremsender vi hermed en oversigt over styrelsens planlagte lukkedage mellem jul og nytår. Når styrelsen holder lukket, vil der ikke blive valideret FLGT-licenser i TRACES. Derfor anbefaler vi, at du i god tid inden varernes ankomst indtaster dine … Continue reading

Posted in Diverse, Nyheder | Kommentarer lukket til Nyt om FLEGT-licenser og lukkedage mellem jul og nytår

Krav om due diligence præciseres

Miljøstyrelsen oplyser, at alle relevante virksomheder fremover vil blive afkrævet skriftlig dokumentation for arbejdsgange i forbindelse med due diligence. I EUTR-forordningen har der hele tiden været et krav om skriftlig dokumentation af de procedurer, den enkelte virksomhed foretager sig i … Continue reading

Posted in Diverse, Nyheder | Kommentarer lukket til Krav om due diligence præciseres

Nyt fra FLEGT

FLEGT-licenser i sommerperioden 2019 I forbindelsen med Miljøstyrelsens udflytning, udskiftning i medarbejdersammensætning og afholdelse af ferie, kan der forventes en længere sagsbehandlingstid af FLEGT-licenser i sommerperioden, specielt i ugerne 29 og 30. Vi anbefaler derfor, at man i god tid … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Nyt fra FLEGT

Nye anbefalinger fra Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har været til møde i EUTR/FLEGT-arbejdsgruppen, og gruppen har opdateret deres anbefalinger om import af træ og træprodukter fra Myanmar, Ukraine og Brasilien. Myanmar EU’s ekspertgruppe – bestående af de enkelte landes myndigheder – opretholder den fælles holdning til … Continue reading

Posted in Diverse, EUTR import/handel, Nyheder | Kommentarer lukket til Nye anbefalinger fra Miljøstyrelsen

Nyt om FLEGT

Produkter, der importeres med en gyldig FLEGT-licens, skal ikke risikovurderes og risikominimeres i henhold til EU’ s tømmerforordning. Indonesien er stadig det eneste land, hvorfra man kan købe produkter med en FLEGT-licens. Miljøstyrelsen ser en stigende interesse for at importere … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Nyt om FLEGT

Hjælp til risikovurdering

EU-Kommissionen udsendte i efteråret fem nye landebeskrivelser til brug for virksomheder og kompetente myndigheders risikovurdering og risikominimering: Brasilien Kina Myanmar Rusland Ukraine Der er en serie på cirka 20 andre lande under udarbejdelse. Samtidig har EU-Kommissionen offentliggjort en række nye … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Hjælp til risikovurdering

Evaluering af Miljøstyrelsens informationskampagne

Miljøstyrelsen gennemførte i maj/juni 2018 en informationskampagne overfor alle virksomheder, der i 2017 havde importeret produkter omfattet af EUTR. Målet med kampagnen var at udbrede kendskabet til tømmerforordningen hos virksomhederne og samtidig forøge andelen af virksomheder, der etablerer due diligence … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Evaluering af Miljøstyrelsens informationskampagne

Ingen nye varer på listen foreløbig

Der bliver næppe grund til at ændre i din due diligence-ordning som følge af ændringer i listen over varer, der er omfattet af reglerne til bekæmpelse af ulovlig skovhugst, lige foreløbig. Miljøstyrelsen vurderer, at der først kommer et udspil til … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Ingen nye varer på listen foreløbig

Typiske spørgsmål fra virksomheder – og svar

I forbindelse med udsendelsen af informationsbrevene, har vi modtaget og svaret på en masse gode spørgsmål. Dem har vi samlet i et overblik, så alle kan drage nytte af dem. Se listen nedenfor eller download den som en pdf. Typiske … Continue reading

Posted in FAQ, Nyheder | Kommentarer lukket til Typiske spørgsmål fra virksomheder – og svar

Miljøstyrelsen orienterer over 3.500 importvirksomheder om EUTR-forpligtelser

Når Miljøstyrelsen varsler tilsyn hos EUTR-omfattede virksomheder, er der fortsat en overrepræsentation af virksomheder, der ikke kender til EU’s forordninger til bekæmpelse af ulovligt fældet træ og træprodukter heraf. Det kan derfor antages, at en meget stor andel virksomheder ikke … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Miljøstyrelsen orienterer over 3.500 importvirksomheder om EUTR-forpligtelser

EUTRs produktbilag i høring frem til 24. april

Husk at det stadig er muligt at give din holdning til kende om hvor mange træprodukter EUTR bør omfatte. Synes du fx, at trykte bøger og køkkenredskaber af træ skal være omfattet? Eller synes du, der er alt for meget … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til EUTRs produktbilag i høring frem til 24. april

EU-Kommissionen vejleder om risikominimering

EU-Kommissionen har for nyligt udgivet et EUTR vejledningsdokument om risikominimering, målrettet træimporterende virksomheder. Når en virksomhed udøver due diligence i henhold til EUTR, skal den kunne dokumentere, at risikoen er ubetydelig for, at der importeres produkter som evt. indeholder ulovligt … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til EU-Kommissionen vejleder om risikominimering

EUTR Årsrapport 2016-2017

Miljøstyrelsen har udgivet en årsrapport for deres arbejde med EUTR i 2016-2017. Det er første gang, Miljøstyrelsen udarbejder en detaljeret gennemgang af hvilke opgaver der prioriteres og gennemføres indenfor fagområdet. Miljøstyrelsen har skruet op for tilsynet I rapporten kan du … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til EUTR Årsrapport 2016-2017

Hvor mange træprodukter bør omfattes af EU´s tømmerforordning?

Nu kan du byde ind med din holdning til, hvor mange træprodukter EU´s forordning til bekæmpelse af ulovligt træ bør omfatte. EU-Kommissionen har netop åbnet for en høring, hvor alle inviteres til at give deres holdning til kende. Synes du … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Hvor mange træprodukter bør omfattes af EU´s tømmerforordning?

Falske dokumenter: Hvordan får du øje på dem, og hvad kan du gøre ved dem?

EU’s Tømmerforordning (EUTR) kræver, at virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning på EU’s indre marked, foretager due diligence for at minimere risikoen for, at træet er ulovligt fældet i oprindelseslandet. Et er at verificere dokumenternes gyldighed, et andet … Continue reading

Posted in EUTR import/handel, Nyheder | Kommentarer lukket til Falske dokumenter: Hvordan får du øje på dem, og hvad kan du gøre ved dem?

Hvordan foregår Miljøstyrelsens EUTR-tilsyn?

Det er Miljøstyrelsen, der fører tilsyn med om EU’s Tømmerforordning, der forbyder markedsføring af ulovligt fældet træ på det europæiske marked, bliver overholdt. Det gør Miljøstyrelsen med tilsyn hos de danske virksomheder der importerer træprodukter der er omfattet af EUTR, gennem … Continue reading

Posted in EUTR import/handel, EUTR skovejer, Nyheder | Kommentarer lukket til Hvordan foregår Miljøstyrelsens EUTR-tilsyn?

Hvad er due diligence for FLEGT-licenser fra Indonesien?

Siden 15. november 2016 har der været et krav om at import af træ og træprodukter fra Indonesien skal følges af en FLEGT-licens. Hver forsendelse skal følges af en licens, som dermed er unik, og ikke kan genbruges. Som virksomhedsejer … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Hvad er due diligence for FLEGT-licenser fra Indonesien?

Miljøstyrelsen vejleder om Myanmar

Miljøstyrelsen har i 2016 ført tilsyn med virksomheder med import af teaktræ fra Myanmar (det tidl. Burma). Tilsynene blev gennemført på baggrund af en henvendelse fra den engelske organisation Environmental Investigation Agency, der har peget på import af teaktræ fra … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Miljøstyrelsen vejleder om Myanmar

Laboratorieteknikker som værktøj til at bestemme træprodukters oprindelse og art

Forpligtelsen for virksomheder der handler med træ, har aldrig været større, når det kommer til at dokumentere træprodukters oprindelse og art. Sideløbende med at kundernes krav om bæredygtighed vokser, stilles der også markedskrav til tømmerets lovlighed. Det sker eksempelvis via … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Laboratorieteknikker som værktøj til at bestemme træprodukters oprindelse og art

Miljøstyrelsen bliver ny kompetent myndighed for EUTR

Naturstyrelsen blev delt i to styrelser pr. 1. juli 2016, og den kompetente myndighed for EUTR/FLEGT overgik til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA). Den 1. februar 2017 er SVANA og Miljøstyrelsen blevet lagt sammen under navnet Miljøstyrelsen – en … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Miljøstyrelsen bliver ny kompetent myndighed for EUTR

Danske virksomheder med import fra Indonesien skal oprette sig i EU’s FLEGT-licens-database

Indonesien kan som det første land udstede FLEGT-Licenser ved eksport til EU. FLEGT licenstræ opfylder automatisk EUTR og friholder europæiske importører fra at gennemføre yderligere Due diligence. EU’s database TRACES For at kunne importere FLEGT-licenstræ skal en virksomhed registreres i … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Danske virksomheder med import fra Indonesien skal oprette sig i EU’s FLEGT-licens-database

FLEGT –licenstræ opfylder automatisk EUTR

Indonesien bliver det første land der kan afskibe FLEGT-Licenstræ til EU. EU og Indonesien er nået endeligt i mål med den frivillige partnerskabsaftale og har annonceret at de første licenser kan udstedes fra 15. november 2016. FLEGT-licenstræ opfylder automatisk EUTR’s … Continue reading

Posted in EUTR import/handel, Nyheder | Kommentarer lukket til FLEGT –licenstræ opfylder automatisk EUTR