EUTR bekæmper ulovlig tømmerhugst

EUTR bekæmper ulovlig tømmerhugst

Formålet med EU’s tømmerforordning (EUTR) er at bekæmpe ulovlig tømmerhugst og modvirke handel med ulovligt fældet træ.

Ulovlig tømmerhugst bidrager flere steder i verden til ubæredygtig drift med skovrydning og skovødelæggelse og store afledte skadevirkninger:

  • Offentlige kasser mister hugstafgifter og skatter
  • Øget korruption
  • Unfair konkurrence på træmarkedet
  • Øget CO2-udslip og global opvarmning
  • Tab af biologisk mangfoldighed
  • Tilsidesættelse at rettigheder og hensyn til lokale og indfødte folk, som lever i afhængighed af skove.

Andre lande har ligesom EU introduceret lovgivning, der forbyder markedsføring af ulovligt træ:

EU’s indsats mod ulovligt træ sker ad 3 spor

EU’s indsats mod ulovlig tømmerhugst er sammenfattet i den såkaldte FLEGT-handlingsplan for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet, som EU-Kommissionen vedtog i 2003.

Handlingsplanen rummer ud over den generelle regulering i EUTR også den såkaldte FLEGT-licensordning, som er en importregulering i forhold til partnerlande, hvor kun blåstemplet lovligt træ (dvs. træ med licens udstedt af partnerlandet) må importeres til EU fra partnerlande. Derudover tilskynder FLEGT-handlingsplanen til at stimulere markedet for lovligt træ, gennem udvikling af offentlige indkøbspolitikker der fokuserer på indkøb af lovligt træ.

Læs mere om FLEGT-handlingsplanen her

Print Friendly, PDF & Email