Author Archives: Dorte Julie Larnaes

Nyt fra FLEGT

FLEGT-licenser i sommerperioden 2019 I forbindelsen med Miljøstyrelsens udflytning, udskiftning i medarbejdersammensætning og afholdelse af ferie, kan der forventes en længere sagsbehandlingstid af FLEGT-licenser i sommerperioden, specielt i ugerne 29 og 30. Vi anbefaler derfor, at man i god tid … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Nyt fra FLEGT

Nye anbefalinger fra Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har været til møde i EUTR/FLEGT-arbejdsgruppen, og gruppen har opdateret deres anbefalinger om import af træ og træprodukter fra Myanmar, Ukraine og Brasilien. Myanmar EU’s ekspertgruppe – bestående af de enkelte landes myndigheder – opretholder den fælles holdning til … Continue reading

Posted in Diverse, EUTR import/handel, Nyheder | Kommentarer lukket til Nye anbefalinger fra Miljøstyrelsen

Nyt om FLEGT

Produkter, der importeres med en gyldig FLEGT-licens, skal ikke risikovurderes og risikominimeres i henhold til EU’ s tømmerforordning. Indonesien er stadig det eneste land, hvorfra man kan købe produkter med en FLEGT-licens. Miljøstyrelsen ser en stigende interesse for at importere … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Nyt om FLEGT

Hjælp til risikovurdering

EU-Kommissionen udsendte i efteråret fem nye landebeskrivelser til brug for virksomheder og kompetente myndigheders risikovurdering og risikominimering: Brasilien Kina Myanmar Rusland Ukraine Der er en serie på cirka 20 andre lande under udarbejdelse. Samtidig har EU-Kommissionen offentliggjort en række nye … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Hjælp til risikovurdering

Evaluering af Miljøstyrelsens informationskampagne

Miljøstyrelsen gennemførte i maj/juni 2018 en informationskampagne overfor alle virksomheder, der i 2017 havde importeret produkter omfattet af EUTR. Målet med kampagnen var at udbrede kendskabet til tømmerforordningen hos virksomhederne og samtidig forøge andelen af virksomheder, der etablerer due diligence … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Evaluering af Miljøstyrelsens informationskampagne

Ingen nye varer på listen foreløbig

Der bliver næppe grund til at ændre i din due diligence-ordning som følge af ændringer i listen over varer, der er omfattet af reglerne til bekæmpelse af ulovlig skovhugst, lige foreløbig. Miljøstyrelsen vurderer, at der først kommer et udspil til … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Ingen nye varer på listen foreløbig