Author Archives: Dorte Julie Larnaes

Regler efter Brexit

EU-Kommissionen minder i en ny skrivelse om, at EU-lovgivningen for handel i og med Storbritannien gælder som hidtil indtil den 31. december 2020. Efter denne dato er den såkaldte transitionsperiode slut, og reglerne bliver anderledes. Du skal derfor være ekstra … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Regler efter Brexit

Ny landeprofil for Elfenbenskysten

EU-Kommissionen har offentliggjort en ny landebeskrivelse for Elfenbenskysten til støtte for virksomheder og kompetente myndigheders risikovurdering og risikominimering som led i due diligence under EUTR. Landeprofilen for Elfenbenskysten føjer sig til den eksisterende liste, som dækker: Brasilien Kina Myanmar Rusland … Continue reading

Posted in Diverse, Nyheder | Kommentarer lukket til Ny landeprofil for Elfenbenskysten

FLEGT-licenskontrol i sommerferien 2020

Kan jeg få godkendt min FLEGT-licens i sommerferien? Ja, det kan du. Miljøstyrelsen har personale på i hele sommerferien. I forbindelse med afholdelse af ferie for Miljøstyrelsens medarbejdere, kan der dog forventes en længere sagsbehandlingstid af FLEGT licenser, specielt ugerne … Continue reading

Posted in Diverse, Nyheder | Kommentarer lukket til FLEGT-licenskontrol i sommerferien 2020

”Briefing Notes” fra Kommissionen

EU-Kommissionen udgiver løbende såkaldt ”Briefing Notes”, som på overskuelig og nem måde fortæller om de seneste måneders udvikling på EUTR-fronten – hvad der sker i de forskellige lande, om afholdte møder, om nye initiativer osv. Noterne er på engelsk og … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til ”Briefing Notes” fra Kommissionen

Nye landeprofiler til støtte for due diligence

EU-Kommissionen har offentliggjort en række nye landebeskrivelser til støtte for virksomheder og kompetente myndigheders risikovurdering og risikominimering som led i due diligence under EUTR. Profilerne indeholder blandt andet information om skovforvaltning, lovgivning og potentielle risici for ulovligheder i træets forsyningskæde … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Nye landeprofiler til støtte for due diligence

FLEGT-ordningen fortsætter som hidtil

EU-Kommissionen har modtaget skriftlig bekræftelse fra Indonesien om, atlempelserne på kravene til FLEGT-dokumenter er blevet annulleret. Det er i dag – den 11. maj 2020 – kommunikeret videre til alle europæiske FLEGT myndigheder. EU-Kommissionen stopper derfor processen med suspendering af … Continue reading

Posted in Diverse, Nyheder | Kommentarer lukket til FLEGT-ordningen fortsætter som hidtil

Mulig suspendering af FLEGT-ordningen med Indonesien

Pr. 27. maj 2020 kan FLEGT-licensordningen ophøre midlertidigt. Hvis det sker, betyder det, at import af træ og træprodukter fra denne dato i stedet vil være omfattet af EUTR’s krav om Due Diligence. I marts 2020 annoncerede det indonesiske økonomiske … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Mulig suspendering af FLEGT-ordningen med Indonesien

Nyt om FLEGT-licenser og lukkedage mellem jul og nytår

Vanen tro fremsender vi hermed en oversigt over styrelsens planlagte lukkedage mellem jul og nytår. Når styrelsen holder lukket, vil der ikke blive valideret FLGT-licenser i TRACES. Derfor anbefaler vi, at du i god tid inden varernes ankomst indtaster dine … Continue reading

Posted in Diverse, Nyheder | Kommentarer lukket til Nyt om FLEGT-licenser og lukkedage mellem jul og nytår

Krav om due diligence præciseres

Miljøstyrelsen oplyser, at alle relevante virksomheder fremover vil blive afkrævet skriftlig dokumentation for arbejdsgange i forbindelse med due diligence. I EUTR-forordningen har der hele tiden været et krav om skriftlig dokumentation af de procedurer, den enkelte virksomhed foretager sig i … Continue reading

Posted in Diverse, Nyheder | Kommentarer lukket til Krav om due diligence præciseres

Nyt fra FLEGT

FLEGT-licenser i sommerperioden 2019 I forbindelsen med Miljøstyrelsens udflytning, udskiftning i medarbejdersammensætning og afholdelse af ferie, kan der forventes en længere sagsbehandlingstid af FLEGT-licenser i sommerperioden, specielt i ugerne 29 og 30. Vi anbefaler derfor, at man i god tid … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Nyt fra FLEGT

Nye anbefalinger fra Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har været til møde i EUTR/FLEGT-arbejdsgruppen, og gruppen har opdateret deres anbefalinger om import af træ og træprodukter fra Myanmar, Ukraine og Brasilien. Myanmar EU’s ekspertgruppe – bestående af de enkelte landes myndigheder – opretholder den fælles holdning til … Continue reading

Posted in Diverse, EUTR import/handel, Nyheder | Kommentarer lukket til Nye anbefalinger fra Miljøstyrelsen

Nyt om FLEGT

Produkter, der importeres med en gyldig FLEGT-licens, skal ikke risikovurderes og risikominimeres i henhold til EU’ s tømmerforordning. Indonesien er stadig det eneste land, hvorfra man kan købe produkter med en FLEGT-licens. Miljøstyrelsen ser en stigende interesse for at importere … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Nyt om FLEGT

Hjælp til risikovurdering

EU-Kommissionen udsendte i efteråret fem nye landebeskrivelser til brug for virksomheder og kompetente myndigheders risikovurdering og risikominimering: Brasilien Kina Myanmar Rusland Ukraine Der er en serie på cirka 20 andre lande under udarbejdelse. Samtidig har EU-Kommissionen offentliggjort en række nye … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Hjælp til risikovurdering

Evaluering af Miljøstyrelsens informationskampagne

Miljøstyrelsen gennemførte i maj/juni 2018 en informationskampagne overfor alle virksomheder, der i 2017 havde importeret produkter omfattet af EUTR. Målet med kampagnen var at udbrede kendskabet til tømmerforordningen hos virksomhederne og samtidig forøge andelen af virksomheder, der etablerer due diligence … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Evaluering af Miljøstyrelsens informationskampagne

Ingen nye varer på listen foreløbig

Der bliver næppe grund til at ændre i din due diligence-ordning som følge af ændringer i listen over varer, der er omfattet af reglerne til bekæmpelse af ulovlig skovhugst, lige foreløbig. Miljøstyrelsen vurderer, at der først kommer et udspil til … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Ingen nye varer på listen foreløbig