Author Archives: eutr.dk

Orientering om Naturstyrelsens ”Prøvetagningsprojekt EUTR 2015”

Prøvetagningsprojekt EUTR 2015 Naturstyrelsen har igangsat et projekt med prøvetagning og analyser af træprodukter. Formålet med projektet er at indhente erfaringer med prøvetagning og analyser af træ og træprodukter i forbindelse med retshåndhævelsen af EU´s Tømmerforordning. Dette for fremadrettet at … Continue reading

Posted in EUTR import/handel, Nyheder | Tagged | Kommentarer lukket til Orientering om Naturstyrelsens ”Prøvetagningsprojekt EUTR 2015”

DI Handel med i samarbejdet bag eutr.dk

DI Handel indtræder nu i samarbejdet omkring hjemmesiden eutr.dk, der oplyser om EU’s tømmerforordning, EUTR. EUTR forbyder markedsføring af ulovligt fældet træ i EU og loven gælder importeret træ, såvel som træ fældet i EU. Forordningen omfatter stort set alle trævarer og påvirker … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til DI Handel med i samarbejdet bag eutr.dk

Danske myndigheder igangsætter DNA-test af træ og træprodukter

Miljøminister Kirsten Brosbøl sætter nu gang i prøvetagning og analyse af træ og træprodukter, bl.a. ved hjælp af DNA-test. Det sker efter, at man i England har konstateret væsentlige afvigelser mellem deklarerede træarter og hvad der rent faktisk er i … Continue reading

Posted in EUTR import/handel, Nyheder | Tagged | Kommentarer lukket til Danske myndigheder igangsætter DNA-test af træ og træprodukter

Giv din mening til kende om EUTR

EU’s tømmerforordning, EUTR, har nu virket i 2 år og mange virksomheder har brugt både tid og ressourcer på at efterleve de omfattende krav og bestemmelser. Men virker EUTR overhovedet efter hensigten og hvordan påvirker den dagligdagen ude hos virksomhederne? … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Giv din mening til kende om EUTR

Ny linksamling

Der findes et stort antal hjemmesider med EUTR-relevant information. Vi har derfor udbygget hjemmesiden med en liste over nogle af disse, hvorigennem man kan supplere sin viden om EUTR. Vi  gør opmærksom på at listen ikke er udtømmende og at indholdet af … Continue reading

Posted in Diverse | Kommentarer lukket til Ny linksamling

Naturstyrelsen ignorerer ikke ulovlig træhandel

Artikel i Jyllands Posten undlader at fortælle, at en konkret mistanke om handel med ulovligt træ ikke var omfattet af loven. Med overskriften ’Naturstyrelsen anklages for at ignorere ulovlig handel med træ’ anklager Jyllands Posten i dag Naturstyrelsen for at … Continue reading

Posted in EUTR import/handel, Nyheder | Tagged | Kommentarer lukket til Naturstyrelsen ignorerer ikke ulovlig træhandel

Naturstyrelsen vejleder om Cameroun

Myndigheder fra USA, England, Holland og Danmark har i januar 2015 arbejdet tæt sammen på et path finding projekt om Cameroun. Alle parterne delte indsamlede data og informationer. Også offentlig tilgængelig information såsom rapporter fra NGO’ere og uafhængige kilder, blev … Continue reading

Posted in EUTR import/handel, Nyheder | Tagged | Kommentarer lukket til Naturstyrelsen vejleder om Cameroun

EU-kommissionen anerkender 5 nye overvågningsorganer

EU-kommissionen har netop offentliggjort navnene på yderligere fem organisationer som har opnået anerkendelse som overvågningsorgan (MO) under EU’s Tømmerforordning – EUTR. Det drejer sig om følgende 5 nye overvågningsorganer: GD Holz Service GmbH – Tyskland ICILA S.R.L. -Italien Le Commerce du … Continue reading

Posted in EUTR import/handel, Nyheder | Tagged | Kommentarer lukket til EU-kommissionen anerkender 5 nye overvågningsorganer

Velbesøgte møder om EUTR og offentligt træindkøb

Der var flot fremmøde da Naturstyrelsen i samarbejde med FSC, PEFC, NEPCon og Dansk Træforening den 2. og 4. december 2014 afholdt informationsmøder om EU’s Tømmerforordning (EUTR: EU Timber Regulation) og de nye regler for offentligt indkøb af bæredygtigt træ. … Continue reading

Posted in EUTR import/handel, Nyheder | Tagged | Kommentarer lukket til Velbesøgte møder om EUTR og offentligt træindkøb

Præsentationer fra informationsmøde

Herunder findes præsentationerne fra de to informationsmøder om EU’s Tømmerforordning og de nye regler for offentligt træindkøb, som blev afholdt i hhv. Århus den 2. december og i København den 4. december. ÅRHUS 2. DEC 2014 Naturstyrelsens erfaringer med implementering … Continue reading

Posted in Diverse | Kommentarer lukket til Præsentationer fra informationsmøde

Informationsmøde om EUTR og offentligt indkøb af træ – 2. og 4. december 2014

EU’s regler for træhandel – og nye danske regler for offentligt indkøb af træ Arrangementet er afholdt. Læs følgende artikler om informationsmøderne:  Velbesøgte møder om EUTR og offentligt træindkøb Præsentationer fra informationsmøde Naturstyrelsen inviterer hermed til informations- og dialogmøde om EU´s … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Informationsmøde om EUTR og offentligt indkøb af træ – 2. og 4. december 2014

Hold dig opdateret om EUTR

Hvis du er interesseret i at modtage løbende opdateringer om EUTR – EU’s Tømmerforordning, så tilmeld dig nyhedsbrevet på denne hjemmeside. Vi samler alle relevante nyheder om EUTR og gør dem tilgængelige her på www.eutr.dk. Og når det sker kan du … Continue reading

Posted in Diverse | Kommentarer lukket til Hold dig opdateret om EUTR

Søg efter beskyttede træarter

EU’s tømmerforordning, EUTR, betragter CITES-træ som lovligt. Træ og træprodukter der bærer en CITES licens kan derfor frit markedsføres i EU uden at gennemføre yderligere Due Diligence. Med en ny søgefunktion på CITES hjemmeside er det nu blevet nemmere at finde … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Søg efter beskyttede træarter

EU-kommissionen anerkender to nye overvågningsorganer

EU-kommissionen har netop offentliggjort navnene på yderligere to organisationer som har opnået anerkendelse som overvågningsorgan (MO). Det drejer sig om franske Bureau Veritas og Hollandske Control Union Certifications, der begge er blevet anerkendt med alle EU’s medlemsstater som arbejdsområde. Begge organisationer blev officielt … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til EU-kommissionen anerkender to nye overvågningsorganer

Trævirksomheder har styr på importen

Landets største importører af træ er på vagt overfor ulovligt træ. Det viser Naturstyrelsens første kontrolbesøg hos virksomhederne. Danske virksomheder er gode til at granske både træ, kontrakter og handelspartnere, inden de køber træ i fjerne lande. Hermed lever virksomhederne … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Trævirksomheder har styr på importen

Nye fortolkningsnoter skaber klarhed om indhold i EUTR

EU-kommissionen har udgivet et nyt sæt fortolkningsnoter der præcicerer centrale begreber som ‘Operator’ og ‘Placing on the market’. Disse fortolkningsnoter findes ind til videre kun på engelsk. Der er tidligere udgivet en oversat udgave af fortolkningsnoterne på dansk, som nu er … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Nye fortolkningsnoter skaber klarhed om indhold i EUTR

Første anerkendte overvågningsorganer

EU-kommissionen har offentliggjort navnene på de første to organisationer som har opnået anerkendelse som overvågningsorgan (MO). Det drejer sig om danske NEPCon, med arbejdsområde i hele EU og italienske Conlegno, med arbejdsområde i Italien. Begge organisationer blev officielt anerkendt den … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Første anerkendte overvågningsorganer

Opdateret FAQ

Det kan undre hvorfor bambus og rattan omfattet af tømmerforordningen. Vi har derfor opdateret vores FAQ hvor du kan se et uddybende svar på Hvorfor er bambus og rattan omfattet af tømmerforordningen?

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Opdateret FAQ

Hvorfor er bambus og rattan omfattet af tømmerforordningen?

Toldkoderne bestemmer hvilke varer der er omfattet af EUTR Modsat hvad man skulle tro omfatter EU’s tømmerforordning i visse tilfælde også produkter af bambus og rattan. Selvom bambus, rattan, rør, vidjer mv. botanisk set betegnes som græs, så er det … Continue reading

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Hvorfor er bambus og rattan omfattet af tømmerforordningen?

Præsentationer fra orienteringsmøder om EUTR

3 velbesøgte orienteringsmøder om EUTR Naturstyrelsen og en række erhvervsorganisationer afholdt i april 2013 en række orienteringsmøder om EU’s nye tømmerlov – EUTR – der har introduceret nye regler for handel med træ- og træprodukter. Loven der trådte i kraft … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Præsentationer fra orienteringsmøder om EUTR

Indbydelse til gratis arrangement om EU´s Tømmerforordning EUTR

Informationsmøde om EUTR Åben indbydelse og program som printvenlig pdf Kom og få afklaret din rolle – hør nærmere om dit ansvar og forpligtigelser Naturstyrelsen og en række erhvervsorganisationer indbyder hermed til orienteringsmøder om de ny regler for handel med … Continue reading

Posted in Nyheder | Kommentarer lukket til Indbydelse til gratis arrangement om EU´s Tømmerforordning EUTR

Hvad med træ fra Norge og Schweiz?

Hvordan påvirker EUTR handlen med Norge og Schweiz? Norge og Schweiz er som bekendt ikke med i EU, men begge lande er såkaldte EFTA lande (European Free Trade Agreement). Norge er EØS-land (del af det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) og Schweiz … Continue reading

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Hvad med træ fra Norge og Schweiz?

Hvordan sikres ensartet implementering af EUTR i alle EU-lande?

Ensartet implementering af EUTR EUTR er gældende for alle EU’s medlemsstater og rammebestemmelserne er således ens for alle lande. Der tilstræbes ensartet implementering ved at Kommissionen udarbejder fælles detaljerede ‘guidelines’ for alle EU-toldere. Derudover er medlemsstaterne forpligtet til at udveksle … Continue reading

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Hvordan sikres ensartet implementering af EUTR i alle EU-lande?

Vil myndighederne udstede et EUTR certifikat, der viser at man har orden i papirerne?

Nej, myndighederne kommer ikke til at udstede EUTR certifikater i lighed med Smiley-ordningen. Men en kontrolleret virksomhed vil modtage en rapport på dansk med konklusioner fra kontrolbesøget.

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Vil myndighederne udstede et EUTR certifikat, der viser at man har orden i papirerne?

Hvem håndhæver bestemmelserne i EUTR?

Hver medlemsstat i EU udpeger en såkaldt ‘kompetent myndighed’, der skal håndhæve EUTR nationalt. I Danmark er den kompetente myndighed Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen fører tilsyn med ‘virksomheder’, ‘forhandlere’ og ‘overvågningsorganer‘ på det danske marked. Kontrollen gennemføres som en risikobaseret kontrol, hvor Miljøstyrelsen … Continue reading

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Hvem håndhæver bestemmelserne i EUTR?

Kan korruptionsindekset (CPI) anvendes som redskab for risikovurdering?

Ja, korruptionsindekset (Corruption Perceptions Index – CPI)  er en god indikator, der angiver om der er en generel risiko for korruption i et givet land. Men det er også en grov indikator, der netop indeholder information for landet som helhed og … Continue reading

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Kan korruptionsindekset (CPI) anvendes som redskab for risikovurdering?

Vil myndighederne lave en officiel risikovurdering, der viser hvilke lande der er forbundet med ‘høj risiko’ og ‘ubetydelig risiko’?

Nej, myndighederne vil ikke lave en officiel risikovurdering på landeniveau og der kommer ikke en facitliste, der angiver hvornår summen af oplysninger falder ud til ‘høj risiko’. Det er den enkelte virksomhed der har ansvaret for at bedømme risikoen for … Continue reading

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Vil myndighederne lave en officiel risikovurdering, der viser hvilke lande der er forbundet med ‘høj risiko’ og ‘ubetydelig risiko’?

Skal en ‘virksomhed’ foretage risikovurdering af hver vareforsendelse?

Nej, det er ikke nødvendigt at foretage risikovurdering af hver vareforsendelse, men hver forsyningskæde skal screenes jævnligt. Det vil være tilstrækkeligt at foretage jævnlig risikovurdering af hver leverandørkæde, f.eks. årligt for lavrisikolande eller en gang pr. kvartal for risikolande. Der … Continue reading

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Skal en ‘virksomhed’ foretage risikovurdering af hver vareforsendelse?

Hvad kan en virksomhed bruge certificeringsordninger som fx FSC og PEFC til i forhold til ‘due diligence’-kravene?

Certificeret træ har ikke samme status som CITES træ eller FLEGT træ og opfylder heller ikke per automatik due diligence-kravet. EU-Kommissionen anerkender, at certificering eller andre ordninger, der er kontrolleret af en ekstern part, og som omfatter kontrol med overholdelse … Continue reading

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Hvad kan en virksomhed bruge certificeringsordninger som fx FSC og PEFC til i forhold til ‘due diligence’-kravene?

Skal der gennemføres ‘due diligence’ for alt træ?

En virksomhed skal gennemføre due diligence for alt træ med undtagelse af træ med CITES– eller FLEGT-licens. På nuværende tidspunkt kan du importere træ med FLEGT-licens fra Indonesien.

Posted in FAQ | Kommentarer lukket til Skal der gennemføres ‘due diligence’ for alt træ?